Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Ylösnousemisen päivä! Viet­tä­käämme kirkas­ta riemujuhlaa ja syleil­käämme toinen tois­tamme. Veljet, sano­kaamme vihol­li­sil­lemmekin: ”Antakaamme kaik­ki ylösnouse­misen tähden anteek­si ja näin laulakaam­me: Kristus nousi kuolleista, kuo­lemalla kuole­man voitti ja hau­doissa ole­ville elämän antoi.”

Ap:t Aristarkhos, Pudens ja Trofimos, † 1. vs.
2. sävelmä

Nm:t Agape, Irene ja Khionia, † 200-l.
Pt. Amfilokhios Patmoslainen, † 1970
2. sävelmä

Nimipäivä: Ira, Irene, Irina, Rauha; Karita