Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Ylösnousemisen päivä! Viet­tä­käämme kirkas­ta riemujuhlaa ja syleil­käämme toinen tois­tamme. Veljet, sano­kaamme vihol­li­sil­lemmekin: ”Antakaamme kaik­ki ylösnouse­misen tähden anteek­si ja näin laulakaam­me: Kristus nousi kuolleista, kuo­lemalla kuole­man voitti ja hau­doissa ole­ville elämän antoi.”

Pm. Artemon Laodikealainen, † 200-l.

Mirhantuojien sunnuntai
Mirhantuojanaisten: Magdalan Marian, Klopaksen vaimon Marian, Salomeen, Johannan, sisaruksen Martan ja Marian, Susannan ja muiden; sekä vanhurskaiden Joosef Arimatealaisen ja Nikodemoksen muistopäivä
P. Martinus, Rooman piispa, † 655
Ptm. Kristoforos pyhän Sabbaksen luostarista, † 700-l.
2. sävelmä

Nimipäivä: Martti; Risto