Uspenskin katedraaliin haetaan kesäharjoittelijaa vahtimestarin tehtäviin

Helsingin ortodoksinen seurakunta julistaa haettavaksi kesäharjoittelijan Uspenskin katedraalin vahtimestarin tehtäviin ajalle 1.6. – 31.8.2017.

Tehtävään sisältyy asiakaspalvelu- ja valvontatehtäviä, siivoustyötä sekä muita kirkonvahtimestarin toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytetään täsmällisyyttä, luotettavuutta ja palveluhenkisyyttä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää positiivista asennetta ja kiinnostusta kirkkoon työnantajana. Kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Kesäharjoittelijan palkka on 70,00% vaativuusryhmä I alarajasta (1764,37), eli 1235,06 euroa.

Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 24.3.2017 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi

Lisätietoja antaa Helsingin alueen seurakuntatyöstä vastaava pastori Mikko Leistola (mikko.leistola@ort.fi)

Uspenskin katedraalin sivut

Kuva: Katja Hagelstam

1.3.2017

Tulostettava sivu