Hallinto

JOENSUUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2020
JOENSUUN SEURAKUNNAN VAALILAUTAKUNTA             

Aika keskiviikkona 11.11.2020 klo 15 

Paikka Kokoushuone: Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu

Läsnä   

kirkkoherra Tuomas Järvelin pj. ja vaalilautakunnan jäsenet Eero Leppänen, Tarja Juntunen, Sirpa Timonen ja seurakuntasihteeri Tommi Kallinen

muut kutsutut

(läsnä olon peruste) isä Ioannis Lampropoulos, Pirkko Palviainen, Martti Oresmaa, Aulis Laatikainen

Poissa                                                            

21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistuvat Joensuun ortodoksisen vaalilautakunnan jäsenet Tuomas Järvelin, kirkkoherra pj., Eero Leppänen, Tarja Juntunen, Sirpa Timonen ja seurakuntasihteeri Tommi Kallinen. Joensuun ortodoksisen vaalilautakunnan jäsenillä on tässä seurakunnanneuvostossa läsnäolo ja puheoikeus. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

22 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi toimii kirkkoherra Ioannis Lampropoulos. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Laatikainen ja Martti Oresmaa.

23 § Vaalilautakunta avasi vaaliasiakirjat ja suorittaa äänestyslippujen laskennan 

PÄÄTÖS: Vaalilautakunta avasi uurnan kello 15.25 ja suoritti ääntenlaskennan muiden kutsuttujen kanssa.

Äänioikeutettuja oli Joensuussa 4932 henkeä ja Ilomantsissa 789 henkeä yhteensä 5721 henkeä. Vaalissa jätettiin Joensuussa 306 äänestyslippua ja Ilomantsissa 91 äänestyslippua. Yhteensä 397 äänestyslippua, joista oli

hyväksyttyjä 382 kpl, osittain hyväksyttyjä 12 kpl, hylättyjä 2 kpl ja tyhjiä 1 kpl.

Vaalissa annettiin yhteensä 1669 ääntä, joista hylättyjä ääniä oli 28 kpl.

Äänestysprosentti oli Joensuussa 6,2 %. Äänestysprosentti oli Ilomantsissa 11,5 %

Äänestysprosentti oli yhteensä 6,9 %

Annetut äänet jakaantuivat seuraavasti:

Vaalialue 1 (Joensuu)  Ääntä

2. Matti Jeskanen 66

3.Päivi Koskela 24

4. Jouni Ratilainen 78

5. Annamari Moilanen 44

6. Svetlana Loginova 61

7. Tuula Puruskainen 43

8. Mikko Punkki 27

9. Petri Nykänen 88

10. Jarkko Timoskainen 34

11. Sergey Usachev 42

12. Matti Tolvanen 135

13. Harri Linna 47

14. Virpi Sidoroff 102

15. Merja Kuukkanen 62

16. Rauno Lasanen 38

17. Nadezda Kerova 51

18. Osmo Hattunen 29

19. Timo Nykänen 62

20. Annakaisa Onatsu 73

21. Seija Mantsinen 54

22. Sirkka Vepsä 51

23. Antti Potkonen 45

24. Sakari Petsalo 56

Vaalialue 2 (Ilomantsi) Ääntä

25. Tarja Pesonen-Sivonen 14

26. Maire Kärkkäinen 44

27. Yngve Lostedt 41

28. Veli Jeskanen 77

29. Oiva Puruskainen 42

Vaalialue 3 (Kontialahti) Ääntä

30. Kirsi Ryynänen 13

31. Eija Räsänen 13

32. Kirsi Vuomajoki 15

Vaalialue 4 (Lieksa) Ääntä

33. Kirsi Jaskanen 25

34. Olavi Reittu 29

Vaalialue 5 (Kitee-Rääkkylä-Tohmajärvi) Ääntä

35. Markku Ylönen 16

24§ Joensuun ja Ilomantsin ortodoksisen seurakunnanvaltuuston vaalin 2020 tulos

PÄÄTÖS:

Sirkka Vepsä ja Nadezda Kerova saivat molemmat 51 ääntä. Joensuun vaalilautakunta suoritti heidän välillään arvonnan. Arvonnan mukaan Sirkka Vepsä tuli valituksi valtuustoon vaalialueelle 1 ja Nadezda Kerova jäi ensimmäiselle varasijalle kyseisellä vaalialueella.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustoon kaudelle 2021 – 2023 tuli valituksi seuraavat alueeltaan eniten ääniä saaneet ehdokkaat vaalialueittain:

Vaalialue 1 (Joensuu) 12 jäsentä

Matti Tolvanen   135

Virpi Sidoroff 102

Petri Nykänen 88

Jouni Ratilainen 78

Annakaisa Onatsu 73

Matti Jeskanen 66

Merja Kuukkanen 62

Timo Nykänen 62

Svetlana Loginova 61

Sakari Petsalo 56

Seija Mantsinen 54

Sirkka Vepsä 51

Varasijalla:

Nadezda Kerova 51

Harri Linna 47

Antti Potkonen 45

Annamari Moilanen 44

Tuula Puruskainen 43

Sergey Usachev 42

Rauno Lasanen 38

Jarkko Timoskainen 34

Osmo Hattunen 29

Mikko Punkki 27

Päivi Koskela 24

Vaalialue 2 (Ilomantsi) 3 Jäsentä

Veli Jeskanen 77

Maire Kärkkäinen 44

Oiva Puruskainen 42

Varasijalla:

Yngve Lostedt 41

Tarja Pesonen-Sivonen 14

Vaalialue 3 (Kontiolahti) 3 jäsentä

Kirsi Vuomajoki 15

Kirsi Ryynänen 13

Eija Räsänen 13

Varasijalla:

Vaalialue 4 (Lieksa) 2 Jäsentä

Olavi Reittu 29

Kirsi Jaskanen 25

Varasijalla:

Vaalialue 5 (Kitee – Rääkkylä – Tohmajärvi) 1 Jäsen

Markku Ylönen  16

Varasijalla:

Seurakunnanvaltuuston vaalin tulos julkaistaan 15.11.2020 klo 12 Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkossa. Tilaisuus striimataan molempien seurakuntien facebook sivuilla. Tulos julkaistaan myös seurakunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Tulos ilmoitetaan valtuustolle, neuvostolle ja valituille.

25 § Ilmoitusasiat

ESITYS: Ei ole ilmoitusasioita.

26 § Muut asiat

ESITYS: Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita.

27 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.