Neuvoja juhliin ja toimituksiin

Anna aina laupeutesi lahjoja meille

Katkelma kiitosakatistoksesta

Mitä eri toimitukset ovat? Miten toimituksia varataan? Tältä sivulta löytyy perustietoja ja linkkejä. Lisätietoja saat seurakunnan virastosta sekä papeilta ja muilta seurakunnan työntekijöiltä. Varaukset toimituksiin tehdään pääsääntöisesti seurakunnan virastosta.

Kirkon sakramentteja eli pyhiä mysteerejä ovat:

Ehtoolliseen ja muihin sakramentteihin voivat osallistua ainoastaan kirkon jäsenet, joihinkin juuri kirkon jäseneksi liitettävät. Jumalanpalvelusten yhteydessä toimitettaviin sakramentteihin ja kirkon elämään voi tulla mukaan tutustumaan. Sakramentteihin voi tutustua myös kirkon sivuilta.

Erikseen varattavia kirkon jäsenille tarkoitettuja pyhiä toimituksia ovat esimerkiksi:

Ehtoollinen

Liturgia eli ehtoollisjumalanpalvelus on kirkkomme keskeisin jumalanpalvelus, ylösnousemuksen päivä. Ehtoollinen eli eukaristia on yhteyttä Jumalan ja seurakunnan eli kirkon jäsenien kesken. Liturgiat ovat kaikille avoimia, mutta ehtoolliseen osallistuminen edellyttää ortodoksisen kirkon jäsenyyttä. Papilta voi myös tiedustella kirkkoon liittymisestä.

Palvelusajat löytyvät seurakunnan kalenterista. Yleistä lisätietoa ortodoksi.net-sivustolta.

Pappeus

Ylempi pappeus jakautuu piispan, papin ja diakonin tehtäviin. Papit ja diakonit vihitään tehtäväänsä piispallisen liturgian eli ehtoollisjumalanpalveluksen yhteydessä, piispat kolmen piispan toimesta. Alempaa pappeutta edustavat alidiakonit ja lukijat. Heidän vihkimyksensä ei ole sakramentti. Kirkossa toimii myös ei-sakramentaaliseen tehtävään asetettuja kanttoreita.

Kirkko kutsuu sopivat henkilöt eri tehtäviin. Kaikkiin vakinaisesti palkattuihin pappeuden ja kanttorien toimiin edellytetään myös teologinen koulutus, kanttoreilla lisäksi laajat musiikin opinnot.

Lisätietoa pappeudesta löytyy ortodoksi.net-sivustolta. Ortodoksisen seminaarin opinnoista löytyy tietoa seminaarin sivuilta. Tietoa teologian opinnoista, suuntautumisvaihtoehdoista ja hakuajoista löytyy Itä-Suomen yliopiston sivuilta.

Mirhavoitelu

Mirhavoitelu toimitetaan kiinteästi kasteen yhteydessä, mutta kirkkoon liittyjille myös erillisenä toimituksena liturgian eli ehtoollisjumalanpalveluksen yhteydessä. Aikuisena kirkkoon liittyvä kastetaan ja mirhavoidellaan tai ainoastaan mirhavoidellaan riippuen mistä yhteisöstä hän kirkkoon liittyy.

Kirkkoon liittymisestä ja siihen liittyvästä opetuksesta voi tiedustella seurakunnan virastosta tai suoraan työntekijöiltä esimerkiksi palvelusten yhteydessä. Kirkkoon liittymistä harkitseville tarjottavasta opetuksesta ilmoitellaan seurakunnan sivuilla. Lisätietoa ortodoksi.net-sivustolta.

Kaste

Kaste on tie kristityksi sekä kirkon jäsenyyteen ja sakramenttiyhteyteen (aikuisen kirkkoon liittäminen ks. Mirhavoitelu).

Lapsen syntyessä toimitamme pyydettäessä rukoushetkiä lapsivuoteen äärellä ja nimenannossa, jotka ovat kastetta edeltäviä (eivät sitä korvaavia) toimituksia. Nimenanto toimitetaan kasteen yhteydessä, ellei sitä ole toimitettu jo aiemmin. Kasteen jälkeen lapsi kirkotetaan ehtoollisjumalanpalveluksessa. Tällöin pappi lukee erityiset rukoukset ja lapsi saa ensi kertaa ehtoollista. Ehtoolliselle osallistuminen on oleellinen osa kastetta.

Lasten kasteet toimitetaan tavanomaisimmin perheen ja ystävien läsnä ollessa kirkossa. Lasten syntymään liittyvistä toimituksista lähetetään lasten vanhemmille kirje. Voit tulostaa kirjeen myös pdf-muodossa.

Kaikki syntymään ja kasteeseen liittyvät toimitukset varataan seurakunnan virastosta. Lisätietoa ortodoksi.net-sivustolta.

Avioliitto

Avioliiton esikuvana on Kristuksen suhde seurakuntaan, minkä myötä avioparin, miehen ja naisen, tulee palvella toinen toistaan kuten Kristus palveli seurakuntaa ja seurakunta palvelee Kristusta. Häät toimitetaan tavanomaisimmin perheen ja ystävien läsnä ollessa kirkossa.

Alkuun häiden suunnittelussa pääset ottamalla yhteyttä seurakunnan virastoon. Lisätietoa ortodoksi.net-sivustolta.

Vihkiminen edellyttää avioliiton esteiden tutkintaa hyvissä ajoin. Sen tekee maistraatti, mutta pyynnön voi käydä tekemässä seurakunnan kansliassa. Tällöin molempien tulee olla läsnä.

Vähintään toisen vihittävistä tulee olla kirkkomme jäsen ja toisen jonkin muun kristillisen kirkon kastettu jäsen. Kun toinen vihittävistä ei kuulu mihinkään kristilliseen kirkkoon, muualla (esim. maistraatissa) toimitettavan avioliittoon vihkimisen yhteydessä voidaan pyynnöstä toimittaa lyhyt avioliiton siunaaminen.

Katumus

Katumuksen sakramenttiin, synnintunnustukseen, osallistuva vastaanottaa synninpäästön. Pappi on ehdottoman vaitiolovelvollinen. Toimitus on varattu kirkon jäsenille. Kirkkoon liittyvä aikuinen osallistuu katumuksen sakramenttiin juuri ennen kirkkoon liittämistä (katso Mirhavoitelu).

Synnintunnustuksen voi varata seurakunnan virastosta tai suoraan omalta rippi-isältä. Lisätietoa ortodoksi.net-sivustolta.

Sekä ortodoksiseen kirkkoon kuuluville että kuulumattomille on tarjolla myös ei-sakramentaalista ja luottamuksellista keskusteluapua papin tai diakoniatyöntekijän kanssa. Varaukset seurakunnan viraston kautta.

Sairaanvoitelu

Sairaanvoitelussa sairastavalle ortodoksille rukoillaan parannusta ja syntien anteeksi saamista apostoli Jaakobin kehotuksen mukaisesti. Seurakunta järjestää yleisiä sairaanvoiteluja kirkossa muutaman kerran vuodessa.

Sairastava (tai hänen pyynnöstään läheinen) voi varata sairaanvoitelun myös kotiinsa seurakunnan virastosta.

Lisätietoa ortodoksi.net-sivustolta.

Sairaan ripittäminen (ehtoollisen tuominen)

Sairaan ripittämisessä sairaalle tuodaan ehtoollinen kotiin, sairaalaan tai hoitolaitokseen. Henkilö voi halutessaan osallistua myös synnintunnustukseen. Vakavasti sairaan kohdalla sairaan ripitys on hyvä pyytää hyvissä ajoin. Ehtoollisen antamisen edellytys on, että sairastava pystyy nauttimaan pienen ehtoollisannoksen. Muussa tapauksessa voidaan toimittaa tilanteeseen sopiva rukoushetki.

Sairaan ripityksen voi varata seurakunnan virastosta tai kiireellisissä tapauksissa papin numerosta.

Toimituksen voi tilata ortodoksin puolesta myös lähiomainen tai hoitolaitoksen henkilökunta henkilön omasta pyynnöstä.

Kuolemaan valmistavat rukoukset

Kuolevalle voidaan lukea kuolemaan valmistavat rukoukset. Samassa yhteydessä hänelle voidaan antaa ehtoollista, jos hän kykenee ottamaan sen vastaan (ks. Sairaan ripittäminen). Rukoushetki valmistaa myös läheisiä lähestyvään kuolemaan.

Rukoushetken voi varata seurakunnan virastosta ja kiireellisissä tapauksissa papin numerosta.

Rukoushetken voi varata kuolevan ortodoksin puolesta myös lähiomainen tai hoitolaitoksen henkilökunta.

Vainajan muistopalvelus

Vainajan muistopalvelus eli panihida toimitetaan poisnukkuneen ihmisen muistoksi muun muassa kuoleman tapahduttua ja kuoleman vuosipäivinä. Kirkossa toimitetaan sekä yleisiä että yksityisiä vainajan muistopalveluksia.

Yksityisen muistopalveluksen edesmenneelle ortodoksille voi varata seurakunnan virastosta. Lisätietoa ortodoksi.net-sivustolta.

Hautaus

Hautaan siunaaminen toimitetaan ortodoksista uskoa tunnustaneelle vainajalle, hautaustoimilain mukaisesti lähimmässä sopivassa kirkossa tai kappelissa. Hautajaisten järjestämisessä saa apua seurakunnasta ja hautaustoimistoista. Seurakunnalla on laajalla alueellaan useita eri ortodoksisia hautausmaita. Vainaja voidaan haudata myös esimerkiksi luterilaiselle hautausmaalle. Perinteisin hautaustapa on arkkuhautaus, mutta tuhkaaminen on myös sallittua.

Hautajaisiin liittyvät yhteydenotot seurakunnan virastoon. Lisätietoa seurakunnan hautausmaista, hautapaikkamaksuista ja haudanhoitosopimuksista löytyy tältä sivulta. Lisää tietoa hautauksesta löytyy ortodoksi.net-sivustolta.

Kiitosrukouspalvelus

Ortodoksisessa kirkossa toimitetaan erityisiä kiitosrukouspalveluksia, joissa Jumalaa kiitetään hänen hyvistä lahjoistaan ja armostaan. Kiitosrukoushetkiä toimitetaan esimerkiksi ortodoksien syntymäpäivillä, hääpäivinä, nimipäivinä, valmistujaisjuhlissa, sukujuhlissa (jne.).

Lyhyen kiitorukouspalveluksen voi varata seurakunnan virastosta.

Kodin, toimitilan tai ikonin siunaaminen

Ortodoksin koti, toimitilat tai esimerkiksi ajoneuvot siunataan pyhitetyllä vedellä vihmoen. Toimituksen voi varata seurakunnan virastosta.

Ortodoksisen perinteen mukaan tehdyt ikonit voi tuoda jumalanpalvelusten yhteydessä kirkkoon, jossa pappi siunaa ne rukouksella ja pyhitetyllä vedellä.

Lisätietoa ortodoksi.net-sivustolta.