Hallinto

Kiinteistölautakunnan tehtävät

Kiinteistölautakunnan tehtävänä on seurakunnan kiinteän ja siihen verrattavan omaisuuden hoito ja kunnossapito (Kirkkojärjestys 99§). Kiinteistölautakunta toimii seurakunnanneuvoston alaisuudessa. Lautakunnan tehtäviin kuuluu kiinteistöjen kunnossapito, metsien ja hautausmaiden hoito sekä investointisuunnitelman valmistelu ja seuranta.

Kirkkoherra osallistuu lautakunnan kokouksiin, mutta ei ole sen varsinainen jäsen. Hän toimii lautakunnan koolle kutsujana, esittelijänä ja asioiden valmistelijana.

Kiinteistölautakunnan jäsenet kaudelle 2024–2027 ovat:

Minna Hurri
Veli Jeskanen
Merja Kuukkanen
Rauno Lasanen
Veikko Reittu
Esko Torssonen
Tarja Pukkala
Aleksander Roszczenko, kirkkoherra