Hallinto

Ilomantsin kappelineuvoston tehtävät

Kappeliseurakunnan asioiden hoitamisesta vastaa kappelineuvosto. Seurakunnanvaltuusto valitsee kappelineuvoston jäsenet toimikautensa ajaksi (Kirkkojärjestys 16§). Kappelineuvoston jäseneksi voidaan valita seurakunnan jäsen, jonka asuinpaikka on kappeliseurakunnan alueella ja joka on seurakunnan luottamustoimiin vaalikelpoinen henkilö (Kotikuntalaki 201/1994 ja Laki ortodoksisesta kirkosta 49§). Kappelineuvoston puheenjohtajana toimii kappeliseurakunnan pappi. Seurakunnan kirkkoherralla ja seurakunnanneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on puheoikeus kappelineuvoston kokouksessa.

Ilomantsin ortodoksisen kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenet kaudelle 2021–2023 ovat:

Janne Piiroinen, kappeliseurakunnan ma. pappi, pj.
Tuomas Järvelin, kirkkoherra
Eija Laitila, seurakunnanneuvoston jäsen
Jorma Savinainen vpj.
Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori
Lea Karhapää
Helka Hoskonen
Harri Kastinen
Tiina Aellig

Kokousten pöytäkirjat löytyvät kappeliseurakunnan sivuilta.