Hallinto

Ilomantsin kappelineuvoston tehtävät

Kappeliseurakunnan asioiden hoitamisesta vastaa kappelineuvosto. Seurakunnanvaltuusto valitsee kappelineuvoston jäsenet toimikautensa ajaksi (Kirkkojärjestys 16§). Kappelineuvoston jäseneksi voidaan valita seurakunnan jäsen, jonka asuinpaikka on kappeliseurakunnan alueella ja joka on seurakunnan luottamustoimiin vaalikelpoinen henkilö (Kotikuntalaki 201/1994 ja Laki ortodoksisesta kirkosta 49§). Kappelineuvoston puheenjohtajana toimii kappeliseurakunnan pappi. Seurakunnan kirkkoherralla ja seurakunnanneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on puheoikeus kappelineuvoston kokouksessa.

Ilomantsin ortodoksisen kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenet kaudelle 2024–2027 ovat:

Jaso Pössi, kappeliseurakunnan pappi, pj.
Aleksander Roszczenko, kirkkoherra
Janne Piiroinen, seurakunnanneuvoston jäsen
Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori
Eija Jeska
Lea Karhapää
Eija Laitila
Kirsti Mustonen
Jorma Savinainen

Kokousten pöytäkirjat löytyvät kappeliseurakunnan sivuilta.