Hallinto

Seurakunnanneuvoston tehtävät

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää. Neuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Neuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, ellei laissa tai kirkkojärjestyksessä ole toisin säädetty. (Laki ortodoksisesta kirkosta 59§)

Seurakunnan neuvoston jäsenet kaudelle 2021–2023 ovat:

Tuomas Järvelin, kirkkoherra, pj.
Pauli Sormunen vpj.
Esko Torssonen
Olga Sissonen
Eija Laitila
Iiris Hämäläinen
Marko Mikkonen
Pentti Tapanen