Hallinto

Seurakunnanneuvoston tehtävät

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää. Neuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Neuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, ellei laissa tai kirkkojärjestyksessä ole toisin säädetty. (Laki ortodoksisesta kirkosta 59§)

Seurakunnan neuvoston jäsenet kaudelle 2024–2027 ovat:

Aleksander Roszczenko, kirkkoherra, pj.
Iiris Hämäläinen
Janne Piiroinen
Pauli Sormunen
Elsi Takala
Pentti Tapanen
Esko Torssonen
Sari Vatanen
Eeva Koskentie, pääkirkon isännöitsijä

puheoikeudella:
Matti Tolvanen, valtuuston pj.
Marko Mäkinen, työntekijöiden edustaja