Hallinto

Tilinpäätösten laatiminen

Seurakunnanneuvoston on laadittava seurakunnanvaltuustolle tilinpäätös seurakunnan talouden hoidosta jokaisen kalenterivuoden päätyttyä, viimeistään maaliskuun 31. päivänä (Kirkkojärjestys 114§). Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä päättää seurakunnanvaltuusto.

Tilinpäätös 31.12.2021

Vuosikertomus 1.1. –31.12.2021