Hallinto

Ilomantsin kappelineuvosto

Kirkkojärjestyksen 16 §:n mukaan kappeliseurakunnassa on oltava sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet valitsee seurakunnanvaltuusto toimikaudekseen. Kappelineuvoston jäseneksi voidaan valita seurakunnan jäsen, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka on kappeliseurakunnan alueella ja joka on ortodoksisesta kirkosta annetun lain 49 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimiin vaalikelpoinen henkilö. Kappelineuvoston puheenjohtajana toimii kappeliseurakunnan pappi. Seurakunnan kirkkoherralla ja seurakunnanneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on puheoikeus kappelineuvoston kokouksessa.

Kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävät ovat:

Kappelineuvosto johtaa yhdessä kappeliseurakunnan papin kanssa kappeliseurakunnan toimintaa ja hengellistä elämää sekä tukee kappeliseurakunnan vapaaehtoistoimintaa.

Kappelineuvosto hyväksyy seurakunnanneuvostolle esitettäväksi kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tekee neuvostolle seurakuntatyötä koskevia esityksiä.

Kappelineuvosto seuraa kappeliseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista sekä päättää talousarviossa kappeliseurakunnan käyttöön varattujen määrärahojen käytöstä.

Kappelineuvosto osallistuu kappeliseurakunnan työntekijöiden valinnan valmisteluun. Kappeliseurakunnan työntekijät valitaan kirkkolain 63§ mukaisesti hiippakunnan piispan ehdollepanosta seurakunnanvaltuustossa.

Kappelineuvosto antaa seurakunnanneuvoston siltä pyytämät lausunnot, käsittelee kappelineuvostolle osoitetut aloitteet ja suorittaa seurakunnanneuvoston sille antamat tehtävät.

Kappelineuvosto tekee esityksiä kappeliseurakuntaa varten lahjoitetun tai testamentilla saadun tai lahjoitusvaroin hankitun, sekä edellä mainitulla omaisuudella hankitun omaisuuden ja sen tuoton käytöstä.

Ilomantsin ortodoksisen kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenet kaudelle 2021 – 2023 ovat:

Ioannis Lampropoulos, kappeliseurakunnan pappi, pj.
Tuomas Järvelin, kirkkoherra
Eija Laitila, seurakunnanneuvoston jäsen
Jorma Savinainen vpj.
Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori
Lea Karhapää
Helka Hoskonen
Harri Kastinen
Tiina Aellig

Kappelineuvoston kokousten pöytäkirjat löytyvät Ilomantsin ortodoksisen kappeliseurakunnan nettisivulta tästä linkistä.

(Tämän sivuston linkki avauttuu uudessa välilehdessä.)