Vuoden 2023 kiinteistölautakunnan pöytäkirjat

Kiinteistölautakunnan pöytäkirja/muistio 5.9.2023
Kiinteistölautakunnan pöytäkirjä 4.10.2023