OIKAISU: Taipaleen seurakunta ei ole luopumassa pyhäköistään

Karjalaisessa (3.8.2019) julkaistiin uutinen, joka on herättänyt seurakuntalaisissa suurta hämmennystä. Siinä lueteltiin Pohjois-Karjalan ortodoksisten seurakuntien kiinteistöjä, jotka ovat lakkautusuhan alla. Taipaleen seurakunnasta tällaisina ”uhanalaisina” kiinteistöinä mainittiin Outokummun kirkko, Sotkuman tsasouna ja metsästysmaja (Taipaleen seurakunta ei todellisuudessa omista metsästysmajaa).

Jutun lähteenä oli käytetty ortodoksisen kirkolliskokouksen teettämää raporttia, jonka oli laatinut kirkolliskokouksen nimeämä kiinteistötyöryhmä johtajanaan kirkon kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen. Tämä väliraportti saapui seurakuntiin kesäkuussa, ja seurakuntien luottamuselimet laativat tuohon raporttiin omat lausuntonsa elokuun loppuun mennessä.

Raportti esittää raskaita leikkauksia seurakuntien omistamien kiinteistöjen määrään. Raportin mukaan tällä sopeutettaisiin seurakuntien taloutta vähenevän väestön ja pienenevien verotulojen asettamiin taloudellisiin haasteisiin. Leikkaustarve ei siis liity pelkästään tämänhetkisiin taloudellisiin ongelmiin, vaan ne ennakoivat oletettuja ongelmia 20 vuoden päästä. Koko Suomen aluetta käsittelevä raportti perustuu hyvin nopealle ja pintapuoliselle kiinteistöselvitykselle, se sisältää monia virheitä, eikä se ota riittävästi huomioon seurakuntien erityispiirteitä ja -tarpeita. Myös seurakuntien hyvin erilainen taloudellinen tilanne on tyystin jäänyt huomioimatta.

Seurakuntalaisten on tärkeää ymmärtää, että ainoastaan seurakunta itse voi päättää luopua jostakin kiinteistöstä. Kirkon keskushallinto ei sellaisia päätöksiä voi tehdä. Taipaleen seurakunnan taloudellinen tilanne on vakaa, eikä tarvetta kiinteistöistä luopumiselle ole. Seurakunnan lausunto kiinteistötyöryhmän esitykseen tulee siis olemaan yksiselitteisen torjuva: Outokummun kirkosta ja Sotkuman tsasounasta ei olla luopumassa.

Mikäli kiinteistökuluista tulisi tarve säästää seurakunnassa, turvauduttaisiin ensin moniin muihin säästökeinoihin ennen kuin pyhäköistä luopumista tarvitsisi edes harkita. Seurakuntalaiset voivat siis rauhoittaa mielensä: näin dramaattisia toimia ei ole näköpiirissä.

Vaikka päätösvalta omiin kiinteistöihin on seurakunnalla, näyttää selvältä, että kirkon keskushallinnosta tulee kohdistumaan hallinnollista painetta seurakuntiin. Pyhäköiden tarpeellisuutta joudutaan vastaisuudessa koko ajan perustelemaan ja todistelemaan. Siksi onkin tärkeää, että nämä huolestuttavat uutiset eivät saa ihmisiä jäämään pettyneinä pois seurakunnan toiminnasta, vaan päinvastoin aktivoitumaan entisestään. Meidän tehtävänä on nyt todistaa, että me rakastamme ja tarvitsemme pyhäköitämme, pystymme huolehtimaan niistä ja täyttämään ne elämällä! Kun näin tapahtuu, ei mikään voi uhata pyhäköidemme tulevaisuutta! 

Pastori Tuomas Kallonen (vt. kirkkoherra 13.8.2019 asti)
   

Kirkon kiinteistötyöryhmän raportti liitteineen on luettavissa Ortodoksisen kirkon sivuilta >>