Apua ja tukea

Diakonia ja filantropia eli ihmisrakkaus ovat keskeisiä kirkon elämää määritteleviä periaatteita.

   ”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. – – Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:35–36,40)

Tämä kutsumus on tarkoitettu jokaiselle kristitylle arjen elämässä toteuttavaksi. Myös seurakunta tekee diakoniatyötä sille annettujen mahdollisuuksien ja toimintaedellytysten mukaisesti.

Seurakuntamme diakoniatyössä keskitymme seurakunnan sisäiseen ja yleiseen diakoniaan. Sisäisessä diakoniassa pyrimme turvaamaan jäsentemme hengellisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä sakramentaalisen yhteyden. Yleinen diakonia kohdistuu kaikkiin avuntarvitsijoihin.

Suhtaudumme ihmisiin positiivisesti ja ketään painostamatta toisen vakaumusta ja tahtoa kunnioittaen. Pyrimme autettavan vastuuttamiseen ja voimaantumiseen. Avun saaminen ei edellytä saman uskonkokemuksen omaksumista. Kerromme kysyttäessä mielellämme kirkosta ja uskosta.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
Eeva Timonen

(päivystysaika ti-to klo 8-10)
puh. 050 539 4932
etunimi.sukunimi(at)ort.fi

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ

Katja Vilponiemi

(päivystysaika ma ja pe 9-11)
puh. 040 665 0943
etunimi.sukunimi(at)ort.fi

Kirkko tulee vierelle

Sairauden, yksinäisyyden tai erilaisten elämänmullistusten myötä nousee usein kaipuu Jumalan ja lähimmäisten apuun. Seurakunnan papit tarjoavat sielunhoidollisen keskustelun ohella mahdollisuuden osallistua ehtoollisen, katumuksen ja sairaanvoitelun sakramentteihin. Diakoniatyötekijä auttaa sekä hengellisissä että käytännön elämään liittyvissä kysymyksissä. Seurakunnan diakoniatyö pyrkii kohtaamaan ihmisen kokonaisena ja etsimään ratkaisuja häntä painaviin asioihin. Kun ihminen ei pääse kirkkoon, tulee kirkko ihmisen luo.

Seurakuntamme diakoniatyöstä vastaavat:

Diakoniatyöntekijä Katja Vilponiemi (040 6650943), katja.vilponiem(at)ort.fi

Diakoniatyöntekijä Eeva Timonen (050 539 4932), eeva.timonen(at)ort.fi

Pastori Janne Piiroinen (0400 269 996), janne.piiroinen(at)ort.fi

Ruoka-apu

RUOKAKASSI

Seurakunnan diakoniatyö jakaa kerran kuukaudessa kaupan ylijäämäruokaa.

Ruokakassin voi varata lähettämällä tekstiviestin jakoviikon keskiviikkona 9-10 välisenä aikana numeroon 0400 178 347 (HUOM! tähän numeroon VAIN ruokakassien varaustekstiviestit).

Mainitse tekstiviestissä nimesi (esim. ”Ruokakassi Matti ja Maija Meikäläinen”). Saat takaisin tekstiviestin, jossa ilmoitetaan kellonaika, milloin kassin voi noutaa. Ruoka-kassien määrä vaihtelee ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Sama ruokakunta tai henkilö ei voi saada ruokakassia joka jakokerta. Ruokakassit noudetaan vain ja ainoastaan annettuna aikana!

Paikka: Diakoniatila Betlehem, Kirkkokatu 32 (seurakuntakeskuksen Kauppakadun puoleinen pääty.)

Ruokakassien jakopäivät:

23.3., 20.4., 25.5., 29.6.

LEIPÄJAKELU

Yhteistyömme Porokylän leipomon kanssa jatkuu. Seurakuntamme vapaaehtoiset päivystävät Diakoniatila Betlehemissä keskiviikkoisin klo 9-11, jolloin leipää voi käydä noutamassa. Leivän määrä vaihtelee, joten emme ennalta pysty sanomaan, kuinka paljon sitä kulloinkin saapuu tai kuinka monelle siitä riittää.

Diakoniatila Betlehem (Leivän talo) sijaitsee ortodoksisen seurakuntakeskuksen yhteydessä, Kirkkokatu 32, Sairaalakadun puoleisessa päädyssä. Leipää voi käydä noutamassa: 29.3., 5.4., 12.4., 26.4., 3.5. 10.5., 17.5. ja 31.5.

Lisätietoja diakoniatyöntekijä Eeva Timoselta, puh. 050 539 4932 tai Katja Vilponiemeltä, puh. 040 665 0943. Sähköposti etunimi.sukunimi@ort.fi

DIAKONIARUOKAILUT seurakuntasalilla, Kirkkokatu 32

30.3., 27.4. sekä 11.5. klo 11-13

Ateriamaksu 1€

Sururyhmä

”Saata, oi Kristus, Sinun palvelijasi sielu lepoon pyhien joukkoon, missä ei ole kipua, ei surua eikä huokauksia, vaan on loppumaton elämä.”

 Ortodoksisen hautauspalveluksen veisu

Sururyhmä on avoin kaikille, jotka haluavat työstää läheisen menetyksestä johtuvaa surua vertaistuen avulla. Joensuun ortodoksisen seurakunnan Sururyhmä tarjoaa vertaistukea kuolemaan liittyvien tunteiden ja ajatusten purkamiseen, jos olet kokenut läheisen kuolemaan liittyvän surun ja haluat käsitellä sitä ortodoksisesta viitekehyksestä käsin.

Kokoontumisten rakenne seuraa sururyhmätyöhön tarkoitettua opasta Kuuletko, kun kysyn ja huudan?

Surutyö on yhdessä kuljettava matka, jonka aikana suru muuttaa muotoaan. Sen vuoksi ryhmään ei oteta alun jälkeen mukaan enää uusia jäseniä. Akuuteissa tilanteissa voi ottaa yhteyttä seurakunnan pappeihin tai diakoniatyöntekijään.

Oman sururyhmämme ensimmäisen kokoontumisen alussa toimitamme kirkossa panihidan eli vainajanmuistopalveluksen. Siihen osallistuminen ei edellytä ennakkotietoa palveluksen kulusta. Tämän jälkeen tutustutaan sururyhmän toimintaan ja sisältöön. Tästä eteenpäin kokoontumiset alkavat kahvihetkellä, jota edeltää lyhyt kahvipöydän siunaaminen. Viimeisellä kerralla toimitetaan jälleen rukouspalvelus edesmenneen puolesta.

Seuraava sururyhmä aloittaa syksyllä 2023.

Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Eeva Timonen, 050 539 4932), eeva.timonen(at)ort.fi.

Hoitolaitokset ja sairaalat

Työntekijämme vierailevat säännöllisesti seurakunnan alueella sijaitsevissa hoitolaitoksissa ja sairaaloissa. Vierailut sovitaan vuosittain yhteistyökumppaneiden kanssa. Vierailuja tehdään pääsääntöisesti niihin sairaaloihin tai laitoksiin, joissa on ortodoksisen kirkon jäseniä. Laitoksissa pitämiimme tilaisuuksiin ovat kuitenkin tervetulleita kaikki.

Päätoimintamuotoina ovat sairaaloissa ja eri laitoksissa pidettävät lyhyet hartaushetket. Samalla vierailemme vuodepaikoilla olevien ortodoksien luona. Vierailujen yhteydessä pyrimme tuomaan ehtoollista ortodoksisen kirkon jäsenille. Vierailemme pyynnöstä myös yksittäisten ortodoksien luona.

Sairaala- ja laitosvierailuja, yksityisiä käyntejä koskevat pyynnöt sekä vierailuja koskevat peruuntumiset ilmoitetaan virastoaikana puhelimitse kirkkoherranvirastoon: 0400-397900, Arkisin klo 9–15, ke klo 10–15.

Äkillisissä tapauksissa virastoajan ulkopuolella voit ottaa yhteyttä suoraan pappiin (ks. henkilöstö). Seurakunnassamme ei ole varsinaista päivystävää pappia, joten yhteyttä tulee ottaa niihin pappeihin, jotka eivät ole vapaapäivillä tai jotka ovat saavutettavissa sillä hetkellä työtehtävien sitä estämättä (säännöllisistä vapaapäivistä on maininta yhteystietojen yhteydessä, muutokset ovat mahdollisia). Kiireellisissä tapauksissa tämä voi edellyttää soittoa useammalle papille.

Vankilatyö

Työntekijämme vierailevat seurakunnan alueella sijaitsevassa vankilassa. Vierailut sovitaan vuosittain vankeinhoitolaitoksen kanssa vangin oman pyynnön perusteella.

Toiminnan keskiössä ovat jumalanpalvelukset, hartaushetket, sielunhoidolliset keskustelut. Lisäksi pyrimme tukemaan elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Teemme yhteistyötä vankilan henkilökunnan, evankelisluterilaisen seurakunnan ja tarvittaessa sosiaaliviranomaisten kanssa.

Vankilavierailuja ja yksityisiä käyntejä koskevat pyynnöt sekä vierailuja koskevat peruuntumiset ilmoitetaan vankilan työntekijöiden toimesta virastoaikana puhelimitse kirkkoherranvirastoon (ks. yhteystiedot yllä).

Vastaanottokeskukset

Seurakuntamme tekee akuutin tarpeen ja resurssiensa mukaan myös turvapaikanhakija- ja pakolaistyötä. Toimimme yhteistyössä SPR:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan tarkoituksena on tukea ihmisten kotoutumista ja tarjota seurakunnan henkistä ja hengellistä apua. Seurakuntamme tarjoama sosiaalinen tai henkinen apu ei edellytä samaa vakaumusta, sillä kunnioitamme jokaisen omaa uskonnollista vakaumusta ja arvoja.

Mikäli turvapaikanhakijat haluavat löytää tiensä ortodoksiseen kirkkoon, tarjoamme siihen mahdollisuuden. Tämä perustuu ihmisen omaan tahtoon uskonnonvapauden periaatteiden mukaisesti.

Yhteistyötä koskevat tiedustelut:

isä Aleksander Roszczenko puh. 041 453 7271, aleksander.roszczenko(at)ort.fi 

Diakoniatyöntekijä Eeva Timonen. p. 050 5394932, eeva.timonen(at)ort.fi

Diakoniatyöntekijä KatjaVilponiemi, p. 040 6650943, katja.vilponiemi(at)ort.fi

Päiväpiiri

Seurakuntamme päiväpiiri kokoontuu ortodoksisella seurakuntasalilla (Kirkkokatu 32) keskiviikkoisin klo 13.00 (ellei toisin mainita). Toiveita päiväpiirin aiheista voi esittää tekstiviestillä diakoniatyöntekijä Eeva Timoselle (050 539 4932) tai isä Janne Piiroiselle (0400 269 996).

Päiväpiiri järjestää myös retkiä. Päiväpiiri ja retket ovat kaikille avoimia ikään tai elämäntilanteeseen katsomatta! Ilmoittautumisaika päättyy ilmoituksessa mainittuna aikana. Peruutukset tulee tehdä hyvissä ajoin.

Mikäli maksullisissa tapahtumissa tai retkissä peruuttamista ei ole tehty ennen retken tai tapahtuman alkua ilmoituksessa mainitulle vastuuhenkilölle, osallistumismaksu peritään ilmoittautumisessa mainitun summan mukaan, koska tapahtumaan on varattu mahdolliset kuljetukset ja ruokailu ilmoittautuneiden määrän mukaan. Äkillisissä sairastumisissa tai tapaturmissa maksua ei peritä (tarvitaan lääkärintodistus).

Aurinkokerho

Seurakuntamme kehitysvammaisten kerho kokoontuu kerran kuukaudessa Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla (Kirkkokatu 32) tai Taipaleen Vanhassa pappilassa (Viinijärventie 7) ellei toisin ilmoiteta.  Kerho osallistuu muutaman kerran vuodessa yhdessä liturgiaan eli jumalanpalvelukseen Joensuun tai Taipaleen seurakunnan alueella.

Kerhon kokoontumiset alkavat hartaushetkellä ja jatkuvat viriketoiminnalla sekä yhteisellä ruokailulla.

Kerho kokoontuu seuraavasti:

la 15.4. klo 9-12.30, Pyhän Nikolaoksen kirkko, Joensuu

Lisätietoja: Diakoniatyöntekijä Eeva Timonen, p. 050 539 4932, eeva.timonen(at)ort.fi

isä Nemanja Balcin, p. 0406732918, nemanja.balcin(at)ort.fi

Lähimmäispalvelu

Seurakuntamme tekee lähimmäispalvelua vapaaehtoistemme voimin.

Lähimmäispalvelu tarkoittaa sitä, että vapaaehtoinen, nimetty henkilö, viettää aikaa hänelle osoitetun lähimmäisen kanssa muun muassa seurustellen, lukien ja ulkoillen.

Vapaaehtoinen voi avustaa myös kodin ulkopuolella asioinnissa tai kirkkomatkalla, jos niin erikseen sovitaan. Lähimmäispalveluumme ei kuitenkaan kuulu kodin siivous, ruoanlaitto ja siihen liittyvät toimet tai muut kotityöt.

Lähimmäispalvelun vapaaehtoiset ovat luotettavia henkilöitä, jotka osallistuvat järjestämäämme koulutukseen ja ovat sitoutuneet toimintaperiaatteisiimme, mutta eivät saa seurakunnalta palkkaa. Vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia.

Vapaaehtoispalvelussa toimimme ortodoksisen uskon perustalta käsin.

Lähimmäispalvelu on maksutonta. Periaatteena on, ettei lähimmäispalvelusta tule kummallekaan osapuolelle kuluja. Vapaaehtoisen mahdolliset matkakulut korvaa seurakunta, ei avustettava.

Kysy lisää seurakuntamme diakoniatyöstä vastaavilta: kts. tiedot edellä.

Diakoniatoimikunta

Diakoniatyön ohjaavana elimenä toimii diakoniatoimikunta, johon kuuluu 10 jäsentä, joista 4 on seurakunnan työntekijöitä.

  • Puheenjohtaja: i Janne Piiroinen
  • Varapuheenjohtaja: i Ioannis Lampropoulos
  • Sihteeri: diakoniatyöntekijä Eeva Timonen
  • Jäsen: diakoniatyöntekijä Katja Vilponiemi
  • Jäsen: Jarkko Timoskainen / Joensuu
  • Jäsen: Anneli Savolainen / Kitee
  • Jäsen: Ksenia Zimina / Joensuu
  • Jäsen: Pirjo Eronen / Ilomantsi
  • Jäsen: Juha Riikonen / Ilomantsi
  • Jäsen: Nanna Sarjasto / Lieksa