Kaksi ehdolle Taipaleen toisen papin toimeen

Metropoliitta Arseni on asettanut pastori Joonas Ratilaisen ja TM Nemanja Balcinin samalle vaalisijalle.

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan toisen papin työsopimussuhteista tointa ovat 21.12.2020 päättyneellä hakuajalla hakeneet pastori Joonas Ratilainen ja TM Nemanja Balcin. Molemmat hakijat täyttävät kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot.

Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on päättänyt asettaa molemmat hakijat poikkeuksellisesti samalle vaalisijalle ilman järjestystä hakijoiden tasavertaisen kirkollisen osaamisen perusteella.