Korjattu kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2023

Korjattu versio kuulutuksesta seurakunnanvaltuuston vaalista 2023. Aiemmin julkaistussa kuulutuksessa oli virhe äänioikeutettujen luettelon nähtävilläoloajassa.

TAIPALEEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA                         

NURMEKSEN ORTODOKSINEN  KAPPELISEURAKUNTA

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2023

Vaalin toimittamisen aika

Seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 5.-12.11.2023 välisenä aikana Taipaleen  ortodoksisessa seurakunnassa ja Nurmeksen kappeliseurakunnassa.

Vaalissa valitaan uuteen valtuustoon kaksitoista (12) jäsentä. Seurakunta muodostaa kaksi vaalialuetta. Vaalialueen yksi muodostaa Taipaleen alue (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) ja vaalialueen kaksi Nurmeksen alue (Nurmes, Juuka, Rautavaara). Taipaleen vaalialueelta valitaan 8 jäsentä ja Nurmeksen vaalialueelta valitaan 4 jäsentä.

Äänioikeutettujen luettelo

Vaalialueen 1 äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, osoite Viinijärventie 7, Viinijärvi, 14.-22.9.2023 välisenä aikana. Myös vaalialueen 2 äänioikeutettujen luettelon tietoja voi tarkistaa Taipaleen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta puhelimitse (050 4718130) kun virasto on avoinna tai sähköpostitse (taipale@ort.fi) 14.9.-22.9.2023 välisenä aikana.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä Taipaleen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai viraston sähköpostiin (taipale@ort.fi) viimeistään tiistaina 26.9.2023 klo 12.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 27.9.2023.

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä (5.11.2023) 16 vuotta ja joka on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2023. (OrtL 38 §)

Äänioikeuttaan seurakunnan jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi vain oman vaalialueensa ehdokkaita.

Ehdokkaiden asettaminen

Kahdella Taipaleen ja Nurmeksen ortodoksisen kappeliseurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueeltaan ehdokkaita Taipaleen seurakunnan seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava Taipaleen kirkkoherranvirastoon, Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi, viimeistään torstaina 21.9.2023 klo 12 mennessä. Asiakirjassa, jossa on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja joka on vähintään kahden (2) Taipaleen tai Nurmeksen ortodoksisen kappeliseurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin montaa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä valtuustoon. Vaalitoimituksessa ei voi enää esittää ehdokkaita.

Vaalikelpoisuus

Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä. Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista 6.10.2023 ja Aamun Koitto -lehden seurakuntaliitteessä lokakuussa 2023.

1.6.2023 Viinijärvi
Paavo Ratilainen, kirkkoherra ja
vaalilautakunnan puheenjohtaja Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2023 

Ehdokkaiden asettamislomake seurakunnanvaltuuston vaaliin 2023