Seurakunnanvaltuuston vaalit lähenevät

Hyvä Seurakuntalainen

Seurakunnanvaltuuston vaalit lähenevät. Elämme seurakunnassa muutoksen aikaa. Kaksi työntekijää kirkkoherra ja Taipaleen kanttori ovat vaihtuneet. Muutoksessa turvamme on seurakunnan pitkät hyvät perinteet ja ihmisläheinen ilmapiiri. Seurakunnassa on ollut toimiva valtuusto ja asiantuntevat toimikunnat. Seurakunnan luottamushenkilöitä tarvitaan jatkossakin.

Seurakunnanvaltuuston vaalissa valitaan 12 edustajaa Taipaleen ortodoksiseen seurakunnanvaltuustoon. Valtuusto valitsee toimikaudekseen seurakunnanneuvoston ynnä muut toimielimet kuten kiinteistölautakunnan ja vaalilautakunnan sekä tilintarkastajat.

Seurakunnanvaltuusto hyväksyy vuosittain marraskuussa seurakunnan talousarvion, toimintasuunnitelman ja veroprosentin sekä toukokuussa seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Sitä kautta valtuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan marraskuun alussa, mutta ehdokasasettelu on juuri nyt menneillään. Kaksi äänioikeutettua seurakunnan jäsentä voi esittää ehdokkaita omalta vaalialueeltaan. Ehdokkaita saa ehdottaa yhtä montaa, kuin vaalialueelta valitaan jäseniä valtuustoon. Ehdokkailta on pyydettävä suostumus ehdokkuuteen. Seurakunta on jaettu kahteen vaalialueeseen. Vaalialueelta 1 Taipaleen vaalialue valitaan 8 jäsentä ja vaalialueelta 2 Nurmeksen kappeliseurakunta valitaan 4 jäsentä.

Ohessa liitteenä ehdolle asettelulomake. Lomake on toimitettava postitse, tuomalla tai sähköpostitse Taipaleen ortodoksisen seurakunnan virastoon Viinijärventie 7 83400 Viinijärvi / taipale@ort.fi.

Ystävällisin terveisin
isä Tuomas

Ehdokkaiden asettamislomake seurakunnanvaltuuston vaaliin 2023