Valtuuston kokouksen 2/2020 pöytäkirja ja vuosikertomus 2019

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous 2/2020 pidettiin Viinijärvellä Vanhassa pappilassa 27.5.2020. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

  • Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2019 vuosikertomus
  • Hyväksyttiin vuoden 2019 tilit ja tase
  • Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvolliille vuodelta 2019
  • Hyväksyttiin 1-8.11.2020 pidettävien seurakunnanvaltuuston vaalien vaalialueiden lukumäärä, valittavien valtuutettujen lukumäärämäärä vaalialueittain ja vaalien kesto
  • Hyväksyttiin Nurmeksen kappeliseurakunnan ohjesääntö

Valtuuston pöytäkirja ja oikaisuvaatimusohjeet 
Vuoden 2019 vuosikertomus