Kuopion ja Karjalan hiippakunnan koronaepidemian ohjeet

Tartuntataudin leviämisen estämiseksi on paikallisen aluehallintoviraston määräyksestä joko yli kymmenen (Länsi- ja Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan AVI) tai yli kahdenkymmenen (Itä-Suomen AVI) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kielletty. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakuntien alueella jumalanpalvelukset toimitetaan siten, että kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten osallistujamäärä rajataan seurakunnan internet -sivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koronatilanteesta johtuen on syytä muistaa seuraavaa:
Jumalanpalveluksien toimittamisesta vastaa pappi, ponomari, lukija, kanttori ja yksi/kaksi laulajaa kerrallaan.
Jumalanpalveluksiin voi osallistua seurakunnan sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan joko etukäteen ilmoittautumalla tai saapumisjärjestyksessä aluehallintoviraston määräämän enimmäisosallistujamäärän mukaan.
Liturgian jälkeen voidaan myös järjestää ehtoollishartaus tai jakaa ehtoollinen kiitosrukousten päätyttyä kirkossa niille, jotka eivät mahtuneet kirkkoon.

Kanttori järjestää kuoroharjoitukset, että niihin osallistuu korkeintaan neljä laulajaa kerrallaan. Harjoitukset pidetään isossa tilassa. Harjoituksen aikana pidetään tarpeeksi isot turvavälit joka suuntaan, suositus yli 2 metriä laulajien välillä.

Jos alueellinen koronatilanne on maltillinen, eikä olla leviämisvaiheessa, silloin seurakunnan ryhmätoiminta järjestetään pienissä ryhmissä (7-8hlö). Seurakunnissa siirretään mahdollisuuksien mukaan toiminta myös nettiin interaktiivisia ohjelmia hyödyntäen.

Kaikissa kirkollisissa toimituksissa maksimiosallistujamäärä on aluehallintoviraston määräyksen mukaan, alueesta riippuen joko 10 tai 20 henkeä, toimittajat mukaan lukien.

Seurakunnan kansliaa hoidetaan toistaiseksi puhelimitse ja sähköpostitse.

Osallistuessasi jumalanpalveluksiin, toimituksiin, ehtoollishartauksiin tai muuhun toimintaan huolehdithan seuraavista asioista:
Tule paikalle ainoastaan terveenä.
Tullessasi paikalle pysy perhekuntasi kanssa yhdessä ja muista pitää turvaväliä (yli 2 m) muihin perhekuntiin.
Noudata paikan päällä annettavia ohjeita käsihygieniasta sekä muista käytännön asioista.
Ehtoolliselle tullaan perhekunnittain ja muihin turvaväliä pitäen.
Toimintaan osallistumisessa on vahva maskisuoritus. Tarvittaessa voi käyttää myös visiiriä.
Edeltävät toimenpiteet perustuvat Kuopioon ja Karjalan hiippakunnan alueen koronatilanteen kiristymiseen ja varmistavat, että seurakunnat pystyvät hoitamaan ydintehtäviään.