Seurakunnanvaltuuston kokouksen 3/2020 pöytäkirja

Taipaleen ja Nurmeksen ortodoksisten seurakuntien seurakunnanvaltuustojen yhteinen kokous 3/2020 pidettiin Juuassa Kolinportin kabinetissa 12.11.2020. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

  • Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
  • Päätettiin tuloveroprosentista vuodelle 2021. Vuoden 2021 alusta yhdistyvien Taipaleen ja Nurmeksen ortodoksisten seurakuntien veroprosentiksi tulee 1,85% (vuonna 2020 Taipaleella 1,75% ja Nurmeksessa 1,95%)
  • Päätettiin julistaa Nurmeksen papin toimi haettavaksi 1.1.2021 alkaen. Isä Simon työsopimusta jatketaan toimen täyttämiseen saakka
  • Kirkkoherra kertoi valtuutetuille Taipaleen ja Nurmeksen ortodoksisten seurakuntien yhdistymisen tämänhetkisestä tilanteesta
  • Tehtiin katsaus kuluneeseen vuoteen ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita

Valtuuston pöytäkirja 3/2020
Oikaisuvaatimusohjeet