Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2020

TAIPALEEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

NURMEKSEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

 

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2020

Vaalin toimittamisen aika

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan, metropoliitta Arsenin, määräämä ylimääräinen seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 1.-8.11.2020 välisenä aikana 1.1.2021 alkaen laajentuvassa, Taipaleen  ortodoksisessa seurakunnassa, jossa nykyisestä Nurmeksen seurakunnasta tulee Taipaleen seurakunnan kappeliseurakunta.

Vaalissa valitaan uuteen valtuustoon viisitoista (15)  jäsentä. Seurakunta muodostaa kaksi vaalialuetta. Vaalialueen yksi muodostaa Taipaleen alue (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) ja vaalialueen kaksi Nurmeksen alue (Nurmes, Juuka, Rautavaara). Taipaleen vaalialueelta  valitaan 10 jäsentä ja  Nurmeksen vaalialueelta valitaan 5 jäsentä.

 

Äänioikeutettujen luettelo

Vaalialueen 1 äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, osoite Viinijärventie 7, Viinijärvi, 10.-22.9.2020 välisenä aikana. Vaalialueen 2 äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Salmenkatu 5, 9.-23.9.2020 välisenä aikana.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoihin tai virastojen sähköposteihin (taipale@ort.fi ja nurmes@ort.fi) viimeistään torstaina 24.9.2020 klo 12.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon vaalialueen 1 osalta kokouksessaan 29.9.2020 ja vaalialueen 2 osalta kokouksessaan 27.9.2020.

 

EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN

Kahdella Taipaleen ja Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita uuden 1.1.2021 yhdistyvän Taipaleen seurakunnan  seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava Taipaleen vaalialue 1:n osalta kirkkoherranvirastoon, Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi tai vaalialue 2:n osalta Nurmeksen  virastoon, Salmenkatu 5, 75500 Nurmes, viimeistään torstaina 17.9.2020 klo 12 mennessä. Asiakirjassa, jossa on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja joka on vähintään kahden (2) Taipaleen tai Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin montaa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä valtuustoon. Vaalitoimituksessa ei voi enää esittää ehdokkaita.

VAALIKELPOISUUS

Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä. Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista 2.10.2020 ja Aamun Koitto -lehden seurakuntaliitteessä nro 5/2020, joka julkaistaan 26.10.2020.

 

30.6.2020 Viinijärvi

Paavo Ratilainen, kirkkoherra ja

vaalilautakunnan puheenjohtaja Taipaleen ja Nurmeksen seurakunnat

 

Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista.pdf