Iljan praasniekka näyttää suuntaa

Ilomantsin ja Joensuun ortodoksisten seurakuntien liittymissopimus tuli lainvoimaiseksi 1.1.2021 alkaen. Tällöin muodostui uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta, jossa perinteikäs ja historialtaan vanha Ilomantsin ortodoksinen seurakunta toimii kappeliseurakuntana.

Seurakuntien liittymisen kanssa samoihin aikoihin kirkolliskokous hyväksyi kirkon uuden toiminta- ja tavoitesuunnitelman. Tämän pohjalta seurakunta laati oman suunnitelmansa vuoteen 2026 saakka viime syksyn ja talven aikana. Suunnitelman yksi tavoite on vahvistaa praasniekkaperinnettä kutsumalla eri toimialueita ja jäseniä osallistumaan juhlien valmisteluun ja toteuttamiseen. Myös vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja ristisaattojen näkyvyyden lisääminen kuuluvat tavoitteisiin.

Iljan praasniekka on ymmärtääkseni kirkkomme vanhimpia praasniekkoja. Juhla on elvytetty uuteen kukoistukseen 1950-luvulta lähtien aina tähän päivään saakka. Iljan praasniekoille on ilo tulla. Valmistelut on tehty laajalla joukolla Ilomantsin Pogostan yhteisöjen osaamista hyödyntäen. Tämä toimii suunnan näyttäjänä seurakunnan praasniekkaperinteen ja vapaaehtoistyön vahvistamiselle. Kaikkialla ei tarvitse eikä voi viettää samanlaista praasniekkaa onhan kaikilla yhteisöillä omat kasvonsa, mutta ihmisten osallistuminen juhlien järjestämiseen on suunnan näyttämisessä avainsana. Ilomantsissa näemme sen, kuinka yhteisö toimii silloin, kun se toimii hyvin.

Kristuksen seuraajina meidät on kutsuttu rakentamaan yhteisöämme Jumalan kunniaksi. Profeetta Elia, jonka muistoksi praasniekkaa vietetään, omasi monia armolahjoja. Elian tavoin meidänkin on otettava armolahjat käyttöömme. Kirjeessään roomalaisille apostoli Paavali luettelee seitsemän armolahjaa (toki muitakin on): profetoiminen, palveleminen, opettaminen, rohkaiseminen, omastaan antaminen, johtaminen ja köyhien auttaminen. Selittäessään profetoimista Paavali tulee kertoneeksi armolahjojen tarkoituksen. Armolahjoja meidän tulee käyttää yhteisön rakentamiseksi ja sekä rakkauden että keskinäisen kunnioituksen lisäämiseksi.

Iljan praasniekka on minun silmissäni tällä näyllä toteutettu. Siksi se kerää ihmisiä juhlaan Ilomantsin Pogostan lisäksi ympäröiviltä paikkakunnilta ja ekumeenisesti jopa Lounais-Suomesta saakka. Juhla on monille odotettu ja yksi vuoden kohokohdista. Praasniekassa saatu siunaus ja kokemus yhteisöllisyydestä kantaa eteenpäin.

Seurakunnassa on monia tapahtumia, jotka toimivat näin Iljan praasniekan lisäksi, pitkä ristisaatto Saarivaarasta Hoilolan kautta Pörtsämön kalmistoon ja pyhän Johannes Sonkajanrantalaisen muistojuhlat ovat monille tärkeitä etappeja vuoden kiertokulussa. Myös ristisaatot sukulaisten haudoille rajan taakse ovat olleet merkittäviä, joskin niiden tulevaisuus on tällä hetkellä avoin. Hengellisen sanoman lisäksi praasniekat ja ristisaatot tarjoavat kokemuksen yhteisöllisyydestä ja yhdessä rakentamisesta.

Siunaten ja kiittäen ajattelen kaikkia teitä, jotka teette työtä näiden tapahtumien eteen.

isä Tuomas, kirkkoherra, Joensuun ortodoksinen seurakunta

(Julkaistu Pogostan Sanomissa 21.7.2022)