Pörtsämön kalmiston läheisyydessä avohakkuu

UPM on toteuttamassa Joensuun ortodoksisen seurakunnan Pörtsämön kalmiston naapuritontilla avohakkuuta metsänomistajan toimeksiannosta. UPM ilmoitti asiasta seurakunnalle ja ehdotti kalmiston maiseman säilyttämiseksi normaalia leveämpää suojavyöhykettä (30 metriä) kalmiston ja hakattavan tontin rajalle. Vesistön rantoihin jätetään metsänhoitosuositusten mukainen suojavyöhyke. Seurakunta kiittää UPM:ää hakkuun vastuullisesta toteuttamisesta ja kalmiston kulttuurimerkityksen huomioimisesta.