Kanttorin toimi avoinna Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa

Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa on haettavana kanttorin työsopimussuhteinen toimi. Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 § mukaiset kelpoisuusehdot.

Palkkaus on ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukainen ja kuuluu vaativuusryhmään IV. Toimenkuvaan kuuluu mm. nuorisotyön kanttorina toimiminen, Pyhän Kolminaisuuden kirkon Nektarios-kuoron johtaminen ja Keski-Karjalan alueen toiminnan kehittäminen sekä osallistuminen tiedotustoimintaan.

Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus ja työkokemus, on osoitettava ja toimitettava Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispalle (kuopionjakarjalan.hiippakunta@ort.fi, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio) viimeistään 22.2.2022 klo 16 mennessä.

Lisätietoja toimenkuvasta antaa kirkkoherra Tuomas Järvelin, puh 050 347 5605 tai tuomas.jarvelin@ort.fi. Toimi täytetään 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika alkaa 1.2.2022

Hakuaika päättyy 22.2.2022