Hei sinä vähintään 65-vuotias ortodoksi!

Haluaisitko osallistua kyselytutkimukseen, jossa tutkitaan hengellisyyden merkitystä hoitotyössä? Lääketiedettä ja teologiaa yhdistävässä tutkimushankkeessa perehdytään henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin elämän mielekkyyteen vaikuttaviin kysymyksiin. Hankkeen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista hoitotyötä sairaaloissa.  

Teologian tohtori Pekka Metso (Itä-Suomen yliopisto) vierailee Ilomantsissa pyhän Elian kirkossa tiistaina 13.10. klo 12 kertomassa tutkimushankkeesta ja etsimässä halukkaita yli 65-vuotiaita ortodokseja osallistumaan tutkimukseen.  

Tutkimukseen soveltuville jaetaan kotona täytettäväksi tutkimuslomakkeet, joiden täyttäminen kestää noin 15-30 minuuttia. Kyselylomakkeessa on muun muassa arjessa jaksamiseen, uskoon ja elämän mielekkyyteen liittyviä kysymyksiä. 

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa aineiston analyysissa ja tulosten raportoinnissa. Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan kansainvälisissä lääketieteellisissä aikakauslehdissä. 

Tervetuloa osallistumaan tutkimukseen! 

Pekka Metso antaa mielellään lisää tietoa tutkimushankkeesta: puh. 045-1229523, s-posti: pekka.metso@uef.fi

Tutkimukseen pääsee osallistumaan Elian kirkossa tiistaina 13.10.