Seurakunnanvaltuuston vaalin syksyn ilmoitus 2020

Vaalin toimittamisen aika

Uuden 1.1.2021 toimintansa aloittavan Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston toimikauden 2021 – 2023 vaalin aikataulu on seuraava:

VaalialueAikaÄänestyspaikka
JOENSUUsu 1.11.klo 12 – 14       Seurakuntasali
JOENSUUma 2.11. klo 10 – 14Seurakuntasalin aula
KONTIOLAHTIma 2.11. klo 16 – 17Kontiolahden kirkko
ENOma 2.11. klo 17.45 – 18.45Enon tsasouna
LIEKSAti 3.11 klo 11 – 12.30Lieksan kanslia
JOENSUUke 4.11. klo 16 – 19Seurakuntasalin aula
JOENSUUto 5.11. klo 10 – 14Seurakuntasalin aula
TUUPOVAARAto 5.11. klo 16 – 17Tuupovaaran kappeli
HOILOLAto 5.11. klo 17.45 – 18.45Tuupovaaran kappeli
ILOMANTSIpe 6.11 klo 10 – 11Ilomantsin kirjasto
ILOMANTSIpe 6.11 klo 16 – 18Ilomantsin K-market
ILOMANTSIsu 8.11. klo 12 – 14Elian kirkko
MUTALAHTIsu 8.11. klo 15 – 15.30Mutalahden tsasouna
HATTUVAARAsu 8.11. klo 17 – 17.30Hattuvaaran tsas.
KITEEma 9.11 klo 12.30 – 13.30Kiteen kirkko
HONKAVAARAma 9.11 klo 14.30 – 15.30Honkavaaran tsas.
JOENSUUma 9.11 klo 16.30 – 19Seurakuntasalin aula
LIEKSAti 10.11 klo 16 – 18Lieksan kanslia
JOENSUUke 11.11 klo 12 – 15Seurakuntasalin aula

Vaalin julkaistaan tulos 15.11.2020 klo 12 Joensuun pyhän Nikolaoksen kirkossa. Tilaisuus striimataan molempien seurakuntien facebook sivuilla.

Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä seurakuntatalon ilmoitustaululla nähtävänä 30 päivän ajan.

Vaalissa valitaan valtuustoon kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Uusi seurakunta muodostaa viisi (5) vaalialuetta: vaalialueelta 1, johon kuuluu Joensuun kaupunki valitaan 12 jäsentä, vaalialueelta 2, johon kuuluu Ilomantsin kunta valitaan 3 jäsentä, vaalialueelta 3, johon kuuluu Kontiolahden kunta valitaan 3 jäsentä, vaalialueelta 4, johon kuuluu Lieksan kunta, valitaan kaksi (2) jäsentä sekä vaalialueelta 5, johon kuuluvat Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat, valitaan yksi (1) jäsen.

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Joensuun eikä Ilomantsin seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Ehdokasasettelu

Ilomantsin ja Joensuun ortodoksisten seurakuntien vaalilautakunnat ovat laatineet ehdokasluettelon ja arponut ehdokkaiden numerot 28.09.2019 pitämässään kokouksessa seuraavasti:

Vaalialue 1 (Joensuu)

 1. Matti Jeskanen
 2. Päivi Koskela
 3. Jouni Ratilainen
 4. Annamari Moilanen
 5. Svetlana Loginova
 6. Tuula Puruskainen
 7. Mikko Punkki
 8. Petri Nykänen
 9. Jarkko Timoskainen
 10. Sergey Usachev
 11. Matti Tolvanen
 12. Harri Linna
 13. Virpi Sidoroff
 14. Merja Kuukkanen
 15. Rauno Lasanen
 16. Nadezda Kerova
 17. Osmo Hattunen
 18. Timo Nykänen
 19. Annakaisa Onatsu
 20. Seija Mantsinen
 21. Sirkka Vepsä
 22. Antti Potkonen
 23. Sakari Petsalo

Vaalialue 2 (Ilomantsi)

 1. Tarja Pesonen-Sivonen
 2. Maire Kärkkäinen
 3. Yngve Lostedt
 4. Veli Jeskanen
 5. Oiva Puruskainen

Vaalialue 3 (Kontiolahti)

 1. Kirsi Ryynänen
 2. Eija Räsänen
 3. Kirsi Vuomajoki

Vaalialue 4 (Lieksa)

 1. Kirsi Jaskanen
 2. Olavi Reittu

Vaalialue 5 (Kitee-Rääkkylä-Tohmajärvi)

 1. Markku Ylönen

Äänestys tapahtuu seuraavasti:

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 1.11.2020 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käytetään sillä vaalialueella, jonka alueella äänioikeutetulla on kotikunta ja jossa hänet on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2020.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää oman vaalialueensa ehdokkaita. Joensuun vaalialueella enintään 12 ehdokasta. Ilomantsin vaalialueella enintään 3 ehdokasta. Kontiolahden vaalialueella enintään 3 ehdokasta. Lieksan vaalialueella enintään 2 ehdokasta. Kiteen-Rääkkylän-Tohmajärven vaalialueella enintään 1 ehdokas.

Valituiksi tulee yhtä monta eniten ääniä saanutta ehdokasta, kuin jokaisesta vaalialueesta valitaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.

Merkitse jokaiseen N:o_____ kohtaan yksi numero. Numerolla äänestät ehdokasta, jonka sinä valitset. N:o-merkinnän jäljessä olevaan tyhjään tilaan kirjoitetaan. ehdokkaan numero, ei ehdokkaan nimeä. Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti.

Tuomas Järvelin ja Ioannis Lampropoulos, kirkkoherrat