Ilomantsin ortodoksinen seurakunta ehdottaa joustavaa yhteistyötä

Suomessa kuntia ajetaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Samanlainen tavoite on käynnissä pienten seurakuntien yhdistämiseksi Suomen ortodoksisessa Karjalan hiippakunnassa. 

Tuupovaaran ortodoksit siirrettiin Ilomantsista Joensuun seurakuntaan kuntaliitoksen myötä vuonna 2005, sillä lain mukaan kunkin kunnan alueella voi toimia vain yksi ortodoksinen seurakunta. 

Lain muuttamista odotellessa Ilomantsin ortodoksinen seurakunta haluaa varmistaa, että hengellinen elämä jatkuu koko maakunnassa. Esityksen mukaan Ilomantsin pappi ja kanttori hoitaisivat entisen Tuupovaaran alueen ortodoksien hengellisen huolenpidon, sillä Tuupovaaran ortodoksit ovat historiallisesti kuuluneet Ilomantsin seurakuntaan. Heille monille Ilomantsi on edelleen luontevin hengellinen ja liturginen ilmansuunta.

Seurakunta toivoo lisäksi, että entisen matkapapiston toiminta ulottuisi myös Ilomantsin seurakunnan alueelle. Alustavan kaavailun mukaan se toimisi vain Joensuun ja Lieksan seurakuntien alueella. Taustalla on ajatus, että kaikki Pohjois-Karjalan papit voisivat tarvittaessa toimia koko maakunnan alueella ilman, että Ilomantsin ja Taipaleen seurakuntien itsenäisyys menetettäisiin. 

Nyt esitetyt ehdotukset ovat ainutlaatuisia. Ehdotusten taustalla on varmistaa kirkon liturgisen elämän säilyttäminen rajaseudulla, jonka ikääntyvä väestö kaipaa yhteyttä kirkkoon yhä enemmän.

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta on lähettänyt asiasta kirjeen Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle.

TT Juha Riikonen

Jätä kommentti