Kirkko kutsui diakonin palvelukseen

Taipaleen seurakunta sai papistoonsa uuden jäsenen, kun Korkeasti pyhitetty Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni vihki lukija Harri Ahposen diakoniksi Polvijärven kirkossa sovintosunnuntain liturgiassa 23.2.2020.

Piispa Arseni vihki Harri Ahposen lukijaksi samassa kirkossa palmusunnuntaina 17.4.2011. Sen jälkeen Harri on toiminut ahkerasti lukijana seurakunnan pyhäköissä ja tullut hyvin tutuksi niiden jumalanpalvelusyhteisöissä. 50-vuotias Harri on ammatiltaan äänisuunnittelija ja opettaa äänituotantoa ammattiopisto Riveriassa Outokummussa. Polvijärven Hukkalassa asuvaan perheeseen kuuluu puoliso Valpuri ja neljä lasta, joista vanhin on jo lentänyt pesästä.

Diakoniksi vihkimistä oli saapunut todistamaan pyhän Johannes Kastajan syntymän kirkkoon suuri joukko seurakuntalaisia ja lukija Harrin läheisiä. Myös Taipaleen papisto oli kokoonut piispansa ympärille juhlapäivänä. Ennen liturgian alkua lukija Harri vihittiin ipo- eli alidiakoniksi. Ehtoollislahjojen pyhittämisen jälkeen oli vuorossa diakoniksi vihkiminen.

Vihkimyksen ja liturgian jälkeen diakoni Harri kertoi kiitospuheessaan, että hän on kokenut suurena Jumalan siunauksena ja lahjana saada kasvaa seurakunnan palvelijaksi juuri Taipaleella, sen kanttorin, kuoron, papiston ja seurakuntalaisten ohjauksessa. Kypsyminen diakonin palvelutehtävään on tapahtunut yhdessä kuljetun matkan kautta.

Tämä oli koskettavasti aistittavissa vihkimisessä, kun piispa Arseni näytti diakonin tunnuksia papistolle ja kirkkokansalle kysyen: Aksios? Siis: Onko hän mielestänne arvollinen tähän tehtävään? Alttarissa ja kirkkosalissa kaikui voimallisesti myöntävä vastaus: Aksios! Aksios! Aksios!

Rukoilla, opettaa ja lohduttaa

Metropoliitta Arseni muistutti liturgian jälkeen, että mikään kirkon palvelutehtävä tai vihkimyksen aste ei ole vihittävän subjektiivinen oikeus. Sen sijaan kirkko kutsuu ihmisen palvelukseen, koska hänen palvelukselleen on tarve yhteisössä. Piispa Arseni kuvasi myös diakonilta vaadittuja ominaisuuksia, hänen velvollisuuksiaan ja tehtäviään seurakunnassa. Ohjauksen sanat kaikuivat apostolisessa seuraannossa aina alkukirkon ajoilta asti, apostoli Paavalin kirjeestä Timoteukselle:

”Seurakunnanpalvelijoiden on oltava arvokkaita ja vilpittömiä. Heidän tulee tuntea uskon salaisuus ja pitää omatuntonsa puhtaana. Heidän on oltava raittiita ja kaikessa luotettavia. Seurakunnanpalvelijan on pidettävä hyvää huolta lapsistaan ja perheväestään. Ne, jotka hoitavat virkansa hyvin, saavat arvostetun aseman ja voivat rohkeasti julistaa uskoa Kristukseen Jeesukseen. (1. Tim. 3:8-9; 11-13)

Piispa arseni selitti, miten diakonille vihkimyksessä luovutettava orari-olkavaate kuvaa enkelin siipeä. Diakonin tehtävänä on jumalanpalveluksessa ohjata ja kohottaa seurakuntaa yhteiseen rukoukseen, jäljittelemään enkelien palvelusta. Orariin kirjotut seitsemän ristiä kuvaavat kirkon seitsemää keskeisintä mysteeriota, joiden toimittamisessa diakoni avustaa.

Piispa Arseni myös kehotti vastavihittyä diakonia syventymään uskon salaisuuteen, pitämään huolta hengellisen elämänsä ja opetuksensa puhtaudesta, jotta voisi aina tilaisuuden tullen opettaa seurakuntalaisia. Diakonin tehtäviin kuuluu rukouksen ja opetuksen lisäksi myös hengellinen lohduttaminen ja tarvitsevien auttaminen. Diakoni Harri toimiikin jo jäsenenä seurakunnan diakoniatyötoimikunnassa ja tulee varmasti saamaan diakonin tehtäviä myös jumalanpalvelusten ulkopuolella.

Diakoni voi tehdä monia samoja tehtäviä kuin pappi sillä erotuksella, että hän ei toimita pyhiä mysteerioita, vaan avustaa niissä pappia tai piispaa. Diakoni ei esimerkiksi voi itse pyhittää ehtoollislahjoja, mutta hän voi viedä pyhitettyjä ehtoollislahjoja sairastaville ja vanhuksille ja rukoilla heidän puolestaan.

Piispa Arseni kehotti diakoni Harria turvautumaan palveluksessaan ennen kaikkea Jumalan apuun, ja sen lisäksi etsimään tukea puolisostaan ja perheestään, seurakuntalaisten esirukouksista ja kanssapalvelijoistaan, Taipaleen papistosta.

Kiitospuheessaan diakoni Harri kohotti kätensä nöyrästi samoihin suuntiin: pappeuden tielle astuminen tuntui hänestä mahdolliselta vain Kristuksen kutsusta ja vahvistamana. Yhtä välttämättömältä tuntui, että hänen rinnallaan kulkee samaan päämäärään tähtäävä puoliso ja rukouksen yhteisö, jonka osaksi hän on vuosien aikana kasvanut jaetussa ilossa ja surussa.

Taipaleen seurakunta toivottaa isä diakoni Harrille, Valpurille ja lapsille monia armorikkaita vuosia, Jumalan ja lähimmäisen palvelemisen iloa!

Teksti: Tuomas Kallonen, Kuvat: Risto Aikonen, Tuomas Kallonen