Vanhan pappilan kirjasto Viinijärvellä

Kirjasto sijaitsee Viinijärvellä Vanhassa pappilassa (Viinijärventie 7) ja sieltä voi käydä lainaamassa kirjoja kanslian aukioloaikaan tai muulloinkin, kun pappilassa on toimintaa. Lainaaja kirjoittaa esillä olevaan vihkoon nimensä, puhelinnumeronsa, lainattavan kirjan tiedot ja päivämäärän.


YLEINEN ORTODOKSINEN KIRJALLISUUS

10. Ortodoksinen kirkko Suomessa
11. Taipaleen ortodoksinen seurakunta 400 v.
12. Tuiskua ja tyventä, Suomen ortodoksinen kirkko 1918–1978
13. Ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakentaminen
14. Kirkkokuntamme näköaloja ensivuosituhannelle
15. Karjalan kreikanuskoisista seurakunnista…
16. Bysanttilaisen ortodoksian rajankäyntiä
17. Bysantin kulttuuriperintöä tavoittamassa
18. Tule ja katso – lähetystyöstä
19. Esipaimen siunaa
100. Esipaimen siunaa
101. Valamon juhlakirja
102. Valamon juhlakirja
103. Vapaus tai kuolema; Jarmo Hakkarainen
104. Kirkko luovana yhteisönä: Pentti Hakkarainen
105. Ykseyden ja yhdenmukaisuuden suhde kirkossa ekumeenisten synodien tradition valossa; Metropoliitta Johannes
106. Uskon ohjeeksi; Johannes Seppälä
107. Palvelevatko radio ja televisio kirkkoa: Heikki Makkonen
108. Jumalanpalveluspuvut Suomen ortodoksisessa kirkossa; Marianne Laamanen
109. Golgatanmäeltä Karjalaiselle – Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian laitos 10 vuotta
110. Elämänpuun siimeksessä; Petri Piiroinen
111. Bysanttilainen ajattelu; Konstantinos Kavarnos
112. Ortodoksisuus ja kulttuuri, Petri Piiroinen
113. Erga 1993
114. Erga 1994
115. Erga 1995
116. Erga 1996
117. Erga 1997-1998
118. Erga 1999
119. Erga 2000
120. Erga 2001
121. Kirkko-Uusi todellisuus
122. Kristityn tie; Tito Colliander
123. Ortodoksisuus ja yhteiskunta; Jarmo Hakkarainen
124. Kirkas lähde – arkkimandriitta Ioann Krestjankinin kirjeitä.
125. Erämaan hedelmälliset puutarhat; pappismunkki Paavali
126. Nimi ja usko; A. Kasanko
127. Kirkkovuoden pyhät 1; OKJ
128. Kirkkovuoden pyhät 2; OKJ
129. Jumalanpalveluspuvut Suomen ortodoksisessa kirkossa; Joensuun yliopisto
130. Ortodoksinuorten ongelmia; ONL
131. Aamun koitto, juhlanumero 1918-1943
132. Karjalan pyhät kilvoittelijat; Erkki Piiroinen
133. Bysantin teologia, John Meyendorff
134. Johdatus liturgiseen teologiaan, Alexander Schmemann

HISTORIA

20. Suur-Liperin historia
21. Kuusjärven-Outokummun historia
22. Kuusjärven-Outokummun historia
23. Helsingin ortodoksinen seurakunta 1827 – 1977
24. Veisatkaa Herralle, veisatkaa
25. Tule ja katso. Ortodoksista lähetystyötä Itä-Afrikassa; Maria Iltola
26. Joensuun ortodoksinen mieskuoro 1958 – 1968
27. Joensuun ortodoksinen mieskuoro 1958 – 1968
28. Lapsityöntekijän raamattutieto
29. Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkko ja seurakunta
200. Jumalan selän takana
201. Pyhä maa
202. Tavoitteena laulava seurakunta; Viktor Hentunen
Kuorolaulun ja yhteislaulun kehittäjänä 1919-1969 Riikka Patrikainen
203. Venäjän kirkon tiet; Jarmo Hakkarainen
204. Ajaton Bysantti 2; Jarmo Hakkarainen
205. Ortodoksisten Nuorten Liitto; Alvi Houtsonen
206. Ortodoksinen hartauskirja
207. Ortodoksinen kenttähartaus
208. Ajaton Bysantti; Jarmo Hakkarainen
209. Bysantin talouselämän kehitys, Jarmo Hakkarainen
210. Bysantin kirkko ja paavin valtapolitiikan pitkä varjo, Jarmo Hakkarainen
211. Kainuun ja Karjalan parantaja – Elias Lönnrotin Kajaanin-aika; Heikki Rytkölä
212. Lyhykkäinen  Pyhän Raamatun historia ja lyhykkäinen katechismus
213. Rusistica 1 – tutkielmia Venäjän kielen ja kirjallisuuden alalta.
214. Pyhän Iljan Pogosta 500 vuotta
215. Maan piiri ja elon kehä – professori Heikki Kirkisen juhlakirja
216. Justinianuksen keisariuden kuva bysanttilaisissa historiankirjoissa ja kronikoissa; Veikko Tajakka
217. Kansanvalistuksen ja kansallisen olemassaolon puolesta; Eero Toikkanen
218. Hengellisiä lauluja ja virsiä – nuottipainos; Suomen lähetysseura
219. ONL:n 5-vuotisjuhlakirja
220. ONL:n 10-vuotisjuhlakirja
221. Lappeenrannan kirkot; Aimo Vuorinen
222. Golgatanmäeltä Karjalaiselle, Joensuun yliopiston teologian laitos 10 vuotta
223. Liperin kunnallisesta elämästä 1875-1917; Eino H.Hallikainen
224. Taipaleen seurakunta eilen ja tänään, Viljam Piiroinen (toim.)
225. Sota-ajan muistelmat, Viljam Piiroinen
226. Kirkkohistoria, Viktor Railas
227. Temppelin vuosisata, Tampereen ortodoksinen kirkko, Juha-Matti Martikainen
228. Ortodoksisen kirkon historia, H. Kirkinen
229. Raamatun maailma, Pyhän kirjan ihmisiä ja elämää
230. Raamatun maat ja kansat, kuvakartasto Pyhän kirjan syntysijoilta

IKONIKIRJALLISUUS

30. Pyhät kuvat, ortodoksisen kirkkomuseon taideaarteita
31. Pyhät kuvat, ortodoksisen kirkkomuseon taideaarteita
32. Rukous ikonin edessä; Arkkipiispa Paavali
33. Ikonitaiteen mestariteoksia; Aune Jääskinen
34. Jeesus kaunis kumppaninas, Hengellistä runoutta ja vanhaa suomalaista kirkkotaidetta
35. Ikoneja Katri ja Harri Willamon kokoelma
36. Kirkkauden kuvastin, Äänisniemen ikonitaidetta 1600–1700-luvuilta
37. Ikonien maailma
38. Ikonikirja; Pappismunkki Arseni
39. Ikonin edessä; Tito Colliander
300. Ikoneista; Pyhä Johannes Damaskolainen
301. Novgorodilaiset ikonit 1100–1600-luku
302. Kansio: Kirkon Pyhiä naisia
303. Puupalasta Jumalan kuvaksi, Johannes Seppälä
305. Ortodoksinen Ikoni; Aari Surakka
306. Tsaarinajan aarteet, 1000 vuotta venäläistä kulta- ja hopeasepäntaidetta

VIERASKIELINEN KIRJALLISUUS

40. ТВЕРСКАЯ ИКОНА
41. МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ИКОНА
42. Novgorod, Art Treasures and Architectural Monuments 11th- 18th centuries
43. PATMOS, Byzantinische kunst in Griechenland
44. МОЛИТВОСЛОВ
45. Orthodoxy in Finland
46. The Kalevala, an epic of Finland and all mankind
47. ПРАВОСЛАВНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ, ТАИНСТВО И ОБЫЧАИ
48. ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ
49. ΠΡΟСΚΥΝΗΜΑ СΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑС ΖΙΔΑΝΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗС
400. О ПРЕСЛАВНАГО ЧУДЕСЕ
401. Туринская плащаница на заре новой эры
402. A Berlin Decade 1995-2005; Frank Thiel
403. Vigilia, suuri ehtoopalvelus, aamupalvelus, ensimmäinen hetki (venäjä + suomi)
404. Pyhän Isämme Johannes Krysostomoksen Jumalallinen liturgia, kolmas hetki, kiitosrukoukset (venäjä + suomi)
405. Novum Testamentum Graece
409. The icon of the Virgin of Tikhvin, Aune Jääskinen
410. Antikens historier, Alf Henrikson
411. Evas bok, Marianne Fredriksson
412. Hedvig och Desiree, Margit V. Willebrand-Hollmerus
413. Fader Johannes, kristus är mitt ibland oss – Brev av en biktfader I Valamo kloster
414. Pianobärarna, Ralf Nordgren
415. Schuberts “stora C-dursymfoni”, Klaes-Göran Jernhake
416. Bulletin,Bysantiska sällskapet 13
417. Bulletin, Bysantiska sällskapet 15
418. Bulletin,  Bysantiska sällskapet 16
419. Min ortodoxa tro, Johennes Seppälä
420. Bulletin, Svenska kommitten för Bysantiska studier
421. Ortodox kyrkomusik, Hilkka Seppälä
422. Bulletin, Bysantiska sällskapet 12
423. Söndagen som påskdag, Tro och tanke
424. Jean Jagues och Aurora Taube
425. Historien on Sverige, Herman Lindgvist
426. Gräns Land, Sju grekiska rörfattare från Epikus
427. Musikvetenskap, Ingemar Bengt
428. Cantate Cantica Cocii, Liturgy and Music in Finland, Edited by Erkki Tuppurainen
429. The traditions of Orthodox Music
430. The Conservation of Late Icons
431. Icon Conservation in Europe
432. Lectures on orthodox ecclesiology I, Metropolitan Emilianos Timladis
433. Lectures on orthodox ecclesiology II, Metropolitan Emilianos Timladis
434.Theology of the Old Testament, Heinisch – Heidt
435.Orthodox Worship, Sacraments & customs
436. Lausukaamme kaikki, Liturgista Kreikkaa, Petri Piiroinen
437. Lausukaamme kaikki, Liturgista Kreikkaa, Petri Piiroinen
438. Gerygma und Dooma
439. die Einwohner und die verschiedenen Glaubensgemeinschaften inder Festung Sveaborg 1808-1918, Gisela M. Tjapugin
440. Alt Korinth, Isthmia – Heräon – Sikyon
441. Les Eglises orientales et ies Rites orientaux
442. De la Theologie Orthodoxe Roumaine des origines a nos Jours
443. Ortodox vad, varför, hur – En handbook I kyrkokunskap
444. Midä, ku, mintäh – Pravoslaunoin kirikkötiijon käzikniigu
445. Nya Testament
446. Composing and chanting in the Orthodox Church
447. Setomaa tsässonad
448. Patmos, treasures of The Monastery
449. Suomen ortodoksinen kirkko  (venäjän kielinen)
450. Jaroslavilainen ikonimaalaus (venäjä, englanti)
451. Venäläinen ikonimaalaus
452. Акафисты и каноны
453. Латвийская православная церковь 1988-2008 г.г.
454. Пюхтицкий Успенский женский монастырь

KARJALAAN LIITTYVÄ KIRJALLISUUS

50. Siirtokarjalaisten tie IV
51. Kadonnut Karjala; Iivar Kemppinen
52. Sortavala ja Laatokan maisemat
53. Rakas entinen Karjala, Karjan Liiton muistojulkaisu
54.  Hyvästi Suistamo, muistojen kylistä evakkotielle; Aune Kalkkinen
55. Oma Suojärvi kuvina; Suojärven pitäjäseura ry
56. Vaienneet temppelit, Suomen Neuvostoliitolle luovuttaman alueen kirkot sanoin ja kuvin
57. Sunduga, Täyzi karjalankielizie kuaskoi, runoloi da näytelmie; Suojärven pitäjäseura ry
58. Ääninen; Karjala-kustantamo
59. Laatokan laineet; Olavi Väliaho
500. Juuriltaan reväistyt, Tynkä-Korpiselän kylien elämää toisen maailmansodan jälkeen
501. Taistelua Karjalasta; K. Merikoski
502. Karjalan kuva; Hannes Sihvo
503. Karjalan kujasilla; Laulumaiden kansaa ja kohtaloita; Unto Martikainen
504. Suistamolaisia sananparsia; Suomalaisen kirjallisuuden seura
505. Vie sinne mun kaihoni, Aunuksen Karjalassa 1941–1944; Siina Taulamo
506. Isät Suomessa sydän Karjalassa; Markku Nieminen
507. Tsasounien Karjalassa; Erkki Piiroinen
508. Karjalaisia kulttuurikuvia, Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa
509. Sen Karjalan osan kreikanuskoisista seurakunnista joka on Ruotsin valtakuntaan kuuluva; suom. Iivar Ahava
510. Carelia Rediviva – prof. Heikki Kirkisen juhlakirja
511. Mellastavat pirut; Pasi Klemettinen
512. Isien sanoma – tutkielma karjalaisesta ja inkeriläisestä kansankulttuurista; Eino Karhu
513. Kotikunnan tarina; Ortjo Stepanov
514. Katsaus ortodoksisuuden vaiheisiin Karjalassa; Paavo Kontkanen
515. Elävä karjalaisuus; Pirkko Sallinen-Gimpl
516. Karjala 1
517. Karjala 2
518. Karjala 3
519. Karjala 4
520. Karjala 5

LUOSTARIKIRJALLISUUS

60. Vanha Valamo; Arkkimandriitta Panteleimon
61. Valamo ja sen sanoma; Valamo-seura ry
62. Muistoja Valamosta; Valamon ystävät ry
63. Uusi Valamo, Kristuksen Kirkastumisen luostari; Arkkimandriitta Panteleimon
64. Lapsuuteni vanha Valamo; Eino Salakka
65. Vanhan Valamon hiljaisuuden kuvat; Elina Karjalainen; Oleg Semenenko
66. Iloitkaa Sergei ja Herman, autuaat isämme!; Pyhäin Sergein ja Hermannin veljeskunta r.y.
67. Uusi Valamo; Tito Colliander; Pertti Hietanen
68. Pyhän Kolminaisuuden kunniaksi, vuoden kierto Lintulan luostarissa
69. Konevitsan luostari; toim. Jorma Heikkinen
600. Lintula, Pyhän Kolminaisuuden naisluostari
601. Valamon kävijöitä, hiljaisuutta ja rauhaa etsimässä
602. Valamo syvimmällä sydämessäni, Lapsuuden muistoja luostarisaarilta 1931-1939; Arvi Karpov
603. Athoksen munkki Isä Athanasios; Arkkimandriitta Kerubim
604. Kohti Uutta Valamoa; Arvi Karpov
605. Vanhan Valamon päiviä, Eino Salakka
606. Uusi Valamo – Bysantin säde Pohjolassa
607. Vanhan Valamon esilukija kertoo; Nikolai Saiki
608. Valamo – sinisen kukan saari; Saara Finni
609. Valamo, Opintokurssi ortodoksisen kirkon kilvoituselämästä; Opintotoiminnan keskusliitto
610. Valamo, Historia ja arkkitehtuuri
611. Athos, luostarielämää Pyhällä Vuorella
612. Papinniemen hovista uudeksi Valamon luostariksi; Eino J. Aro
613. Konevitsan luostarin historialliset vaiheet; Mikael Kasanko
614. Askeesi ja sen ilmenemismuodot Valamossa; Johannes Suhola
615. Valamon Luostarin Aarteet, toimittanut Arkkimandriitta Sergei
616. Athos, Kajastuksia Pyhältä Vuorelta, toimittanut Mikko Oranen
617. Evakkomunkit Heinävedellä, Elsi Takala
618. Valamon vanhuksen kirjeitä; isä Johannes
619. Jumalanäidin puutarha; arkkimandriitta Kerubim
620. Vanhassa Valamossa; Ivan Smeljov
621. Unen laiva; Arkkimandriitta Panteleimon
622. Pyhän Basileios Suuren laaja luostarisääntö
623. Valamo, historiaa ja kuvia Laatokan luostarisaarilta
624. Optinan Isä Amvrosi
625. Konevitsan Antti, toim. Heidi Vaalisto
626. Pandektes, Munkki Antiokos

YLEINEN KIRJALLISUUS

70. Sergei Okulov, palanen Raja-Karjalan sivistyshistoriaa; K. Merikoski
71. Isä Simeon, Rovasti Simeon Okulovin elämä; Agnia Okulov
72. Taipaleen Varrelta; Kaisu Potkonen
73. Venäläistä teetä, Piispa Panteleimon
74. Timanttiristi, munkin tie; Arkkimandriitta Panteleimon
75. Tiistaisaarnoja; Pyhäin Sergein ja Hermannin Veljeskunta r.y.; toim. Erkki Piiroinen
76. Paluu, Viktor Riissanen
77. Papin praasniekat; Hannu Loima
78. Pyhien isien opetuksia
79. Jumalan valta ja demokratia; Viktor Riissanen
700. Katoamaton nuoruus, opetuspuheita ja tervehdyskirjeitä kirkkoni nuorille; Arkkipiispa Herman
701. Idän ortodoksinen kirkko; Nikolai Zernov
702. Pyhän Trifonin perintö, Lapin ortodoksinen seurakunnan juhlakirja; toim. Martti Päivinen
703. Pyhä autuas Ksenia Pietarilainen (suom. nunna Ksenia)
704. Martti Luther, valitut teokset 1
705. Salaperäinen pyhiinvaeltaja; Stephen Graham
706. Meillä vain tämä päivä; Marja Kiiskinen
707. Sielunpaimenia ja kirkonmiehiä; Erkki Piiroinen
708. Yhdessä Jumalan kanssa; Erkki Piiroinen
709. Karjalan Pyhät kilvoittelijat; Erkki Piiroinen
710. Kirkkokunnan Aamun Koitto; Erkki Piiroinen
711. Kirkkovuoden poluilla; Erkki Piiroinen
712. Kirkkovuoden poluilla; Erkki Piiroinen
713. Seitsemän vuotta Taipaleen pappina; Erkki Piiroinen
714. Sielunpaimenia ja kirkonmiehiä; Erkki Piiroinen
715. Jakaranda puhkeaa kukkaan, runoja Keniasta; Eija Ipatti
716. Iloksi ja lohduksi; Reijo Mattila
717. Johannes Edelläkävijän lasketuminen Tuonelaan
718. Mooseksen Ilmestyskirja
719. Pietarin evankeliumi sekä Pietarin ja Andreaan teot
720. Apokrygiset evankeliumit
721. Etiopialainen Eenokin kirja
722. Jaakobin, Nikodemuksen ja Tuomaan apokryfiset evankeliumit
723. Kolme varhaista marttyyriota
724. Perpetuan ja Felicitaksen Marttyyripassio
725. Suomen ortodoksinen kirjallisuus; Erkki Piiroinen
726. Doksologia
727. Tuohusten keltaiset liekit; Iita-Saima Syrjä
728. Gerontikon eli Pyhien vanhusten sanomaa
729. Portaat, pyhittäjä Johannes Siinailainen
730. Uuden Testamentin johdanto-oppi
731. Pyhä Birgitta ja Suomi
732. Patrologia (Johdanto kirkon isien kirjoituksiin ja niihin sisältyvään oppiin)
733. Keisarin ja patriarkkojen kirjoitukset…
734. Lavea jalouskoisen itäisen kathoollisen kirkon kristillinen katehisis…
735. Keski- ja uudenajan marttyyrien historiaa
736. Kosmas Aitolialainen
737. Pyhä Nektarios – ihmeidentekijä aikanamme
738. Sinisen kirkon runoilija – pappi Aari Surakan elämästä ja tuotannosta; Eira Hernberg
739. Paavalin tiellä; Arne Falk-RØnne
740. Venäläisten sananparsien vaikutus karjalaiseen ja suomalaiseen sananparsistoon; Pekka Hakamies
741. Levähtäkää vähän, sana vuoden jokaiselle päivälle; Frederik WislØff
742. Katekismus
743. Kirkosta, Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen dogmaattinen konstituutio
744. Paavi; toim. Jan Aarts
745. Tutkimus kriitikontyöstä ja sen taustoista; Tellervo Krogerus
746. Kotiin kesäksi; Hans Ruin
747. Siltoja ja synteesejä (esseitä semiotiikasta, kulttuurista ja taiteesta)
748. On kuin odottaisi maa – aforismeja, runoja; Ilmari Kouralainen
749. Leipää huudamme ja kiviä annetaan; Juhani Koivisto
750. Kainuu rajamaa – isä Pentti Hakkaraisen 60-vuotisjuhlakirja
751. Naiskeksijöiden muotokuvia; Farag Moussa
752. Symboliikan peruskurssi; Seppo A. Teinonen
753. Vastuun uudet ulottuvuudet
754. Valekuun reitti; Mirkka Rekola
755. Luterilaisten erehdykset
756. Kanarian saaret; Teuvo Multilainen
757. Vaivatonta ranskaa matkailijoille
758. Tieten tahtoen
759. Praxis et theoria – Juhlakirja Heikki Makkosen täyttäessä 60 vuotta
760. Suomen professorit
761. Rakkauden haavoittama, vanhus Porfyrios Kausokalinialaisen elämä ja opetukset
762. Pyhiinvaellus Dzvariin, Valerija Alfejeva
763. Pogostan pappina, Hannu Loima
764. Etsijän mielellä, Metropoliitta Ambrosius
765. Karamazovin veljekset, Dostojevski
766. Maailman lopun maailma; Luis Sepulveda
767. Taivas alkaa maasta; Suvi-Anne Siimes ja nunna Kristoduli
768. Alku; Tito Colliander
769. Lähellä; Tito Colliander
770. Taina; Tito Colliander
771. Pyhittäjä Serafim Sarovilainen; Valamon luostari
772. Isä Kristuksessa – arkkipiispa Paavalin juhlakirja
773. Paavali, legenda jo eläessään; Elina Karjalainen
774. Arkkipiispa Hermanin elämä; Veikko Purmonen
775. Paavi Johannes Paavali 2, Benedikta Idefelt
776 . Viipurista Vatikaaniin; Benedikta Idefelt
777. Ekumeeninen vihkipapinkirja
778. Ekumeeninen perhekirja
779. Enkeli olkapäällä; Eija Ipatti
780. Joensuulaisäidin kirjeitä sadan vuoden takaa. Toim.Terho A.Könönen
781. Kirkas lähde, Arkkimandriitta Ioann Krestjankinin kirjeitä
782. Arkkipiispa Leo. Toim. Jyrki Härkönen
783. Runokylien kutsu; Unto Martikainen
784. Aamulla tulee valoisaa; Per-Olof Malk
785. Jumalallisesta luonnosta osalliseksi; Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
786. Ortodoksiaa pohjoisessa; Metropoliitta Panteleimon
787. Sinisten vaarojen paimen; Pentti Hakkarainen
788. Kirkkoäidin huomassa; Hannu Loima
789. Isä Cleopan elämä; Arkkimandriitta Ioanichie Balan
790. Raamattu
791. Valamon Vanhuksen kirjeitä, Isä Johannes
792. Rukoustulet palavat, Erkki Piiroinen
793. Äärettömyys, Viktor Riissanen
794. Isä Arseni, toimittanut rovasti Vladimir Vorobjov
795. Pyhä Johannes Venäläinen, Isä Ioannis Vernezos
796. Kiusaukset, keskusteluja Isä Teofiloksen kanssa
797. Raamatun taskusanakirja, Herbert Sundemo
798. Sinulle joka olet menettänyt läheisesi
799. Elävä rukous, Surozin Metropoliitta Anthony
7000. Erämään hedelmälliset puutarhat, Pappismunkki Paavali
7001. Arkkipiispa Leo, kutsumus ja tahto, Maija Hurri
7002. Patriarkka Dementrios I Suomessa
7003. Katoamaton nuoruus, Arkkipiispa Herman
7004. Rikos ja rangaistus I,  F.M. Dostojevski
7005. Rikos ja rangaistus II, F.M. Dostojevski
7006. Paastosta pääsiäiseen, toimittanut Suvi Heino
7007. Kiusaukset, keskusteluja Isä Teofiloksen kanssa
7008. Karjalan kirkkotie
7009. Rukoillen ja paastoten, Filadelfos Tajakka
7010. Cerontikon, eli Pyhien vanhusten sanoma, suomentanut Johannes Seppälä
7011. Rukouksia elämän arjesta, Suomen kirkon sisälähetysseura
7012. Tuhlaajapojan paluu, Metropoliitta Anthony
7013. Palvelemisen tie, Veikko Purmonen
7014. Pyhiä naisia ja muita pyhimysesseitä, Jaakko Heinimäki
7015. Ajatuksia Jumalallisesta liturgiasta, Nikolai Gogol
7016. Kirjeitä nunnakokelaalle, Igumenia Taisia
7017. Hengellisiä jyväsiä, Metropoliitta Vladimir
7018. Antonios Suuren elämä, Athanasios Suuri
7019. Kilvoittelija, Kokoelma hengellisiä opetuksia
7020. Pienet pyhiinvaeltajat, Nunna Kristoduli
7021. Näkymättömän hipaisu, Olli Seppälä
7022. Kuolemasta elämään, Ignati Brjantsaninov
7023. Kanssamme on Jumala, Igumeni Niikonin kirjeitä
7024. Pyhyyden kosketus, toimittanut Seija Lappalainen
7025. Suuri paasto, Alexander Schmemann
7026. Pyhien isien opetuksia sairaudesta
7027. Kuoleman jälkeisestä elämästä, Pyhien isien opetuksia
7028. Jumalanäidin puutarha, Arkkimandriitta Kerubim
7029. Areena, Ignati Brjantsaninov
7030. Niitty, kertomuksia taivaallisen ruusutarhan elämästä
7031. Opetuslapsen tie, Thomas Keating
7032. Tarhurit, juhlakirja. Ort.opettajain liitto
7033. Kaksitoista kirkkoisää, Olavi Tarvainen
7034. Pyhittäjäisien perintö, Olavi Merras

ORTODOKSISUUS

80. Ortodoksinen uskontokirja; Erkki Piiroinen
81. Uskonoppi; Viktor Railas
82. Ortodoksinen raamattutieto; Viktor Railas
83. Ortodoksisen kirkon usko, alttari ja palvelu; Jarmo ja Pentti Hakkarainen
84. Maailman elämän edestä; Alexander Schmeman
85. Pyhä muisto 1 (syyskuu-joulukuu)
86. Avioliitto: ortodoksin näkökulma; Johannes Meyendorff
87. Ortodoksinen usko Suomessa
88. Ortodoksisessa kodissa; Markus Paavola
89. Ortodoksisten nuorten siveysoppi
800. Pyhitetyssä kodissa; Erkki Piiroinen
801. Pieni apu, Pyhäkoulun opettajille; Faina Santala
802. Valtajan lauluja
803. Ortodoksinen hartauskirja; toim. Matti Sidoroff
804. Patrologia; Aari Surakka
805. Paikallissynodien kanonit
806. Ortodoksia nro 7
807. Sotilaat ja marttyyrit
808. Hengellisiä jyväsiä
809. Pyhiinvaeltajan taival; koonnut Kyllikki Suvanto
810. Ortodoksinen lapsen vuosi
811. Naisen voima; Arkkipiispa Herman
812. Pyhä Kosmas
813. Akatistos Pyhälle Hengelle
814. Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä
815. Pois tästä ajasta
816. Ortodoksinen laulukirja
817. Akatistos Pyhittäjä Arsenille, Konevitsan ihmeidentekijälle
818. Pyhien isien opetuksia himoista
819. Ortodoksia nro 9
820. Ohjeita Raamatun lukijalle
821. Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten. Kirkkotiedon käsikirja; Kalevi Kasala
822. Kaste ja katumus; Matti Sidoroff; Arkkipiispa Paavali
823. Ahkeroikaa ja rukoilkaa; Isä Jevlogin kirjeitä
824. Olenko sinulle rakas?
825. Joka vahvana pysyy, se pelastuu; Viktor Riissanen
826. Rukouspalvelus Kolmiyhteiselle Jumalalle
827. Kuoleman kohdatessa
828. Tarhurit, Suomen ortodoksisten opettajainliiton 40-vuotisjuhlakirja
829. Rovasti Simeon Okulovin elämää
830. Pyhä suurmarttyyri Georgios Voittaja
831. Kilvoittelija nro 5
832. Kaikkein Pyhimmän Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen, Pyhän perimätiedon kertomana
833. Temppeli ortodoksisen kristityn hurskauselämässä
834. Pyhien muisto
835. Nimen voima; Kallistos Ware
836. Doksologia – juhlajulkaisu isä Erkki Piiroiselle
837. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston sadan vuoden taipaleelta; Erkki Piiroinen
838. Pyhä Kosmas
839. Uskonnon sakramentit eli salaisuudet
840. Menestytkö rukouselämässäsi?
841. Lyhykäinen katekismus
842. Ripin sääntö keskenkasvuisille
843. Pyhien isien opetuksia sairaudesta
844. Pyhityksen tie; Konstantinos Kavarnos
845. Pyhä Henki kristityn elämässä; Kallistos Ware
846. Kuolemanjälkeisestä elämästä
847. Johdanto pastoraaliteologiaan; Heikki Makkonen
848. Ortodoksinen julkaisutoiminta 1780-1980; Petri Piiroinen
849. Uskonmukainen elämä; Heikki Makkonen
850. Näkökohtia ortodoksian tutkimiseen; Heikki Makkonen
851. Nälkä ja jano; Kristos Jannaras
852. Yksilöllisyydestä yhteisöllisyyteen; Jarmo Hakkarainen
853. Kuvasta kaltaisuuteen; Sakari Toiviainen
854. Tiedosta rakkauteen; Heikki Huttunen
855. Transfiguroitunut elämästä; Matti Kotiranta
856. Kahdentoista patriarkan testamentit, 1. Esran kirja, Esran ilmestys
857. Ortodoksisten pyhäkköjen suunnittelu
858. Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen
859. Pyhien isien kanonit
860. Ortodoksisen uskon tarkka esitys 1
861. Ortodoksisen uskon tarkka esitys 2
862. Ortodoksisen uskon tarkka esitys 3
863. Ortodoksisen uskon tarkka esitys 4
864. Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten
865. Ortodoksinen sanasto, Arkkimandriitta Arseni
866. Evankeliumin palveluksessa; Metropoliitta Tiihon, Pentti Hakkarainen, Erkki Piiroinen
867. Suuri Paasto, Alexander Schmemann
868. Ortodoksinen tie, Kallistos Ware
869. Rukouskirja, Orologion

 

LASTEN KIRJALLISUUS

90. Sulttaanin koira patriarkan opissa ja muita vähäaasialaisia satuja
91. Avaimeton vakka – suomalaisia kansansatuja
92. Sonjan ja Johanneksen vuosi
93. Kolmosten oma orkesteri, Capdevila / Company
94. Aino ja tuhmat luistimet; Kristiina Louhi
95. Kultakissa; Mikkola / Markkanen
96. Karjalaisia kertomuksia, Satuja Karjalasta, Luonnonantimet
97. Karjalaisia kertomuksia, Luonnonvoimat
98 . Pikku Anna; Rauno Pietarinen ja Irke Petterberg-Laurila
99. Opin ikoneista: Maria Jumalanäiti; Marina Paliaki
900. Virvon varvon; Anniina ja Marleena Jauhiainen
901. Romanilapset laulavat; Kai Palm
902. Iinan ja Nikolain kirkkovuosi; Outi Juurikainen – Tiia Vajanto
903. Suuri satukirja; Valitut palat
904. Matin maatila – kurkistuskirja
905. Ajan pyhittäminen – ortodoksinen uskontokirja
906. Osaa Lottakin ajaa; Astrid Lindgren, Ilon Wikland
907. Kolme likaista ankanpoikaa; Walt Disney
908. Rakas Taivaan Isä, Raamatun kertomuksia 1
909. Rakas Taivaan Isä, Raamatun kertomuksia 2
910. Kerholaisen juhlakalenteri; Kyllikki Suvanto
912. Tähdellisiä, Raija Maula
913. Satakieli, Marian lintu, Leena Erkkilä, Ulla Vaajakallio

ORTODOKSINEN KIRKKOLAULU  JA MUU MUSIIKKIA KÄSITTELEVÄ KIRJALLISUUS

01. Juhlaminea
02. Palvelukirja jalo-uskoisessa Kirkossa
03. Liturgian valikoituja sävellyksiä
04. Parastaasi
05. Pyhän Johannes Krysostomoksen Jumalallinen liturgia
06. Ortodoksisia kirkkolauluja (ONL 60v)
07. Ortodoksisia kirkkolauluja (9. laulupäivät)
08. Ortodoksisen kirkon laulukirja
09. Kristuksen syntymän kontakki
010. Sointuanalyysi; Erkki Salmenhaara
011. Johdatus bysanttilaiseen kirkkomusiikkiin 1
012. Luentoja venäläisestä kirkkolaulusta
013. Avain slaavilaisten neumien maailmaan
014. Bysanttilaiset ekhokset ja ortodoksinen kirkkolaulu Suomessa; Hilkka Seppälä
015. Sanasta säveleen 2, Ortodoksisen kirkkolaulun kysymyksiä; Hilkka Seppälä
016. Virsin, lauluin, psalttarein – juhlakirja Reijo Pajamon 60-vuotispäivänä
017. Lukkarien liitosta kanttorien liittoon; Pekka Hirvonen
018. Götajoen jenkka; Pekka Suutari
019. Musiikin suunta
020. Musiikin suunta, Suomalainen populaarimusiikki ja historia
021. Bysantin laulutaiteen esimerkkejä DVD
022. Bysantin laulutaiteen esimerkkejä DVD
023. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 1
024. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 2
025. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 3
026. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 4
027. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 5
028. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 6
029. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 7
030. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 8
031. Raamattu ja sen kulttuurihistoria 9
032. Matteuksen evankeliumi, Markuksen evankeliumi
033. Johanneksen evankeliumi Etelä-Pohjanmaan murtehella
034. Markuksen evankeljumi Karjala murteell
035. Luukkaan evankeliumi slangiks skrivattuna
036. Vanha liturgiakirja
037. Vigilia, Rauno Pietarinen
038. Liturgia, Rauno Pietarinen
039. Sanasta säveleen, Hilkka Seppälä
040. Pyhän Johannes Krysostomoksen Jumalallinen liturgia

LISÄKSI

Ortodoksia-sarja 12–50
Ortodoksia-sarja 51–55
Pitkärannan ortodoksisen seurakunnan pääkirjat, osat 1 ja 2
Pitkärannan ortodoksisen seurakunnan metrika, osat 1 ja 2
Pitkärannan ortodoksisen seurakunnan rippikirja, osat 1 ja 2

Vanhan pappilan kirjasto – Tulostettava kirjalista