Valtuuston kokouksen 2/2023 pöytäkirja

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous 2/2023 pidettiin Viinijärven Vanhassa pappilassa keskiviikkona 19.4.2023. Kokouksessa oli esillä seuraavat asiat:

  • Kokouksen aluksi kuultiin kanttorin tointa hakenutta ehdokasta, Päivi Romppasta, kanttorin vaalia varten.
    Päätettiin valita yksimieliesti kanttoriksi Päivi Romppanen, joka palkataan sijaiseksi 1.8.2023 alkaen ja toimenhaltijaksi 1.10.2023 alkaen.
  • Päätettiin myydä Taipaleen seurakunnan omistama ja lahjoituksena saatu, Outokummussa sijaitseva, kiinteistö. 

Valtuuston pöytäkirja 2/2023 
Oikaisuvaatimusohjeet