Valtuuston kokouksen 1/2023 pöytäkirja

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous 1/2023 pidettiin Juuan ortodoksisella seurakuntasalilla tiistaina 31.1.2023. Kokouksessa oli esillä seuraavat asiat:

 • Kahden valitsijamiehen ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinta suorittamaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalia Joensuussa 25.3.2023.
  – Varsinaiseksi valitsijamieheksi valittiin Leena Viinisalo-Heiskanen Polvijärveltä ja hänelle varamieheksi Heikki Piiroinen Liperistä ja toiseksi varsinaiseksi valitsijamieheksi Kalervo Konttinen Juuasta ja hänelle varamieheksi Pasi Hämäläinen Valtimolta.
 • Taipaleen ortodoksisen seurakunnan ehdokkaiden nimeäminen kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaliin.
  – Ehdokkaaksi Taipaleen seurakunnasta nimettiin Pirjo Halonen Juuasta.
 • Nurmeksen kappeliseurakunnan Yrjö Hautasen rahaston sääntöjen hyväksyminen.
  – Hyväksyttiin säännöt.
 • Muut asiat
  – Valtuusto vaatii kirkollishallitukselta kirjallista selvitystä kirkkokunnan sähkökilpailutuksen epäselvyyksistä Taipaleen seurakunnan sähkönkäyttöpaikkojen osalta. Myös energian hintojen noususta entiseen verrattuna halutaan selvitys.
  – Keskusteltiin Juuan mahdollisen uuden tsasounan tilanteesta. Kalervo Konttinen kertoi erilaisista rakennusmateriaalien vaihtoehdoista.

Valtuuston pöytäkirja 1/2023 
Oikaisuvaatimusohjeet