Valtuuston kokouksen 3/2021 pöytäkirja

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous 3/2021 pidettiin Kolinportin kabinetissa torstaina 11.11.2021. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

  • Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–24 ja toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
  • Päätettiin vuoden 2022 seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,85 % (1,85 % vuonna 2021)
  • Myönnettiin neuvostolle lupa seurakunnalle Outokummusta lahjoituksena tulleen talon myymiseen parhaan tarjouksen tehneelle ostajalle
  • Hyväksyttiin uusi hautaustoimen ohjesääntö Taipaleen ortodoksiselle seurakunnalle ja Nurmeksen kappeliseurakunnalle
  • Valittiin seurakunnanvaltuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2022 kirkkoherra Paavo Ratilainen ja varapuheenjohtajaksi isä Sulo Naakka
  • Katsaus kuluneeseen vuoteen sekä ajankohtaisia asioita

Valtuuston pöytäkirja 3/2021 
Oikaisuvaatimusohjeet