Valtuuston kokouksen 2/2021 pöytäkirja

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous 2/2021 pidettiin Viinijärvellä Vanhassa pappilassa 19.5.2021. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

  • Hyväksyttiin Taipaleen ja Nurmeksen seurakuntien vuoden 2020 tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille
  • Vahvistettiin Taipaleen ja Nurmeksen seurakuntien vuoden 2020 toimintakertomukset
  • Täydennettiin kappelineuvoston ohjesääntöä
  • Hyväksyttiin Taipaleen seurakunnan omistaman, Pappila II tilaan kuuluvan n. 1480 m² määräalan myyminen

Valtuuston pöytäkirja 2/2021 liitteineen 
Oikaisuvaatimusohjeet