Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2019

KUULUTUS SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISTA 2019

Vaalin toimittamisen aika

Taipaleen  ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.-10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon kaksitoista (12)  jäsentä. Seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Taipaleen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään kaksitoista(12) ehdokasta. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden(2) Taipaleen ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoite  Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI, viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 12.00 mennessä.

Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, osoite Viinijärventie 7, Viinijärvi, 12.-22.9.2019 välisenä aikana. Luettelon merkinnän voi tarkastaa omalta osaltaan käymällä kirkkoherranvirastossa tai soittamalla viraston numeroon (ma ja to 9-12, 013-641161) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen taipale@ort.fi.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon tai sähköpostiin viimeistään tiistaina 24.9.2019 klo 12.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 25.9.2019.

30.8.2019 Viinijärvi
Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Paavo Ratilainen, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2019.pdf 
Ehdokkaiden asettamiskaavake