Seurakunnanvaltuuston kokouksen 2/2019 pöytäkirja

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous 2/2019 pidettiin Viinijärvellä Vanhassa pappilassa 21.5.2019. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

– Käytiin läpi vuoden 2018 vuosikertomus ja hyväksyttiin pienin korjauksin.
– Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2018 tilit ja tase.
– Luettiin tilintarkastuskertomus ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
– Päätettiin loppuvuoden seurakunnanvaltuuston vaaleihin liittyvät asiat: Vaalit suoritetaan 3.-10.11.2019, seurakunta muodostaa yhden vaalialueen ja vaaleilla valitaan 12 valtuutettua. Vaalien pitopaikat päättää vaalilautakunta.

Alla kokouksen tarkastettu pöytäkirja:
Valtuuston pöytäkirja 2/2019