Kuulutus valtuuston vaaleista

Vaalin toimittamisen aika

Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2024–2027 toimitetaan 5.–17.11.2023 välisenä aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Seurakunta muodostaa kolme (5) vaalialuetta: vaalialueelta 1, johon kuuluu Joensuun kunta, valitaan kolmetoista (13) jäsentä; vaalialueelta 2, johon kuuluu Ilomantsin kunta, valitaan kolme (3) jäsentä; vaalialueelta 3, johon kuuluu Kontiolahden kunta, valitaan kaksi (2) jäsentä; vaalialueelta 4 johon kuuluu Lieksan kunta, valitaan kaksi (2) valtuutettua ja vaalialueelta 5, johon kuuluvat Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat, valitaan yksi (1) jäsen.

Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma, ti. to, pe klo 9–15 ja ke klo 12–15), Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 16.–22.9.2023 välisen ajan. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 26.9.2023 klo 15 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 30.9.2023. Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä (5.11.2023) 16 vuotta ja joka on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2023. Äänioikeuttaan seurakunnan jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi vain oman vaalialueensa ehdokkaita.

Ehdokkaiden asettaminen

Kahdella Joensuun ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, viimeistään torstaina 21.9.2023 klo 15 mennessä. Asiakirjassa, jossa on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja joka on vähintään kahden (2) Joensuun ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin montaa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta on valittavia. Vaalitoimituksessa ei voi enää esittää ehdokkaita.

Vaalikelpoisuus

Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä. Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista 6.10.2023 ja Aamun Koitto -lehden seurakuntaliitteessä nro 4/2023, joka julkaistaan 13.10.2023.