Toisenlainen hartauskirjoitus! / Pogostan lehteen hartauskirjoitus 15.7.2021

Puhuessamme käytämme sanoja. Usein sanojen alkuperä jää hämärän peittoon ja tulemme antaneeksi sanalle uuden merkityksen tai sidomme sanan vain tiettyyn käyttötarkoitukseen. Muutaman päivän kuluttua Ilomantsissa vietetään Iljan praasniekkaa. Mitä tuo sana praasniekka pitää sisällään?

Sanaa käytetään Venäjällä hyvin yleisesti. Voimme kuulla sanan s prazdnikom tai s nastupajusim prazdnikom kenen tahansa suusta. Käännös suomeksi tarkoittaa (hyvää / hauskaa) juhlaa ja jälkimmäisen esimerkin kohdalla (hyvää / hauskaa) tulevaa juhlaa. Juhla voi olla joko kirkollinen tai maallinen.

Sana on peräisin kirkkoslaavista. Siellä sanan alkuperäinen merkitys on ”tyhjä”. Se on tyhjä työnteosta. Siis praasniekka tarkoittaa tilannetta, jolloin ei tehdä työtä vaan on juhlan aika. Sitä usein kuvataan sanoilla juhlallinen kokoontuminen.

Suurin osa praasniekoista on kirkollisia. Niiden taustalla on jokin kirkolle tärkeä tapahtuma tai jonkin merkittävän kirkon pyhän muistopäivä. Jumalanpalveluskirjoissa on näille päiville laitettu jumalanpalvelustekstien yhteyteen erityinen merkki, joka osoittaa juhlaa. Silloin tavallisina jumalanpalveluspäivinä olevat luettavat tekstit tulee laulaa, sillä on juhlan aika.

Juhlalla on tärkeä merkitys sille yhteisölle, joka juhlaa viettää. Juhlan viettäminen toteuttaa ja julistaa kirkon opetusta ja siirtää tämän opetuksen seuraaville sukupolville. Samalla juhla kokoaa yhteen alueen väkeä kaukaisemmistakin kylistä ja suvun jäsenet voivat iloita läheistensä kohtaamisesta.

Kirkon laajentuessa uusille alueille rakennettiin uusia pyhäköitä. Uusia kirkkoja vihittäessä niille valittiin joko kirkollinen tapahtuma tai pyhä, jonka muistolle kirkko pyhitetään. Usein valittiin jokin sellainen päivä, millä oli jo muutenkin merkitystä alueen asukkaille. Profeetta Eliaan muistopäivää vietetään 20. heinäkuuta. Tutkijat ovat miettineet, miksi pohjoisella alueella on paljon Vanhan testamentin profeetta Eliaalle omistettuja pyhäkköjä. Olisiko valintaa ohjannut se, että pohjoisella alueella heinänkorjuu päättyy heinäkuun lopulla?

Erilaisia praasniekkoja erotetaan toisistaan etusanojen avulla. Tämä praasniekka on ”prestoljnij”, mikä tarkoittaa ”pöydän juhlaa”. Profeetta Eliaan kirkko on pyhitetty hänen muistolleen. Nyt tämän kirkon pöydän (alttaripöydän) äärellä vietetään juhlaa ja siunataan pyhät ehtoollislahjat.

rovasti Stefan Holm