Filantropian Joulupaastokeräys 2020

Aika puhua


Tänä vuonna joulupaastokeräys kannetaan terveyskasvatukseen Keniassa ja Ugandassa. Filantropian
kumppanit ovat jakaneet huolensa erityisesti tyttöjen tulevaisuudesta, joka on uhattuna pandemian
jatkuessa.
Molemmissa maissa pandemia on sulkenut yläkouluja, joissa oppilaat asuvat asuntoloissa lukukausien
aikana. Samalla asuntolat ovat tarjonneet tytöille turvaa kasvaa rauhassa ja käydä koulua. Turvan
merkitys on näkynyt räikeimmin sulkuaikana siinä, että teiniraskauksien määrä on lisääntynyt
huomattavasti. Keniassa rekisteröitiin jo kesäkuussa, kolmen kuukauden koulusulun jälkeen 12 000
teiniraskautta.
Ugandassa pandemia on lisännyt muun muassa lapsiavioliittoja, koska tyttären antaminen vaimoksi
ikään kuin ratkaisee teiniraskauksiin liittyvän huolen ja häpeän. Samalla tytön isä saa myötäjäisistä
rahaa ja helpotusta omalle pandemian kuristamalle taloudelleen. Taustalla ovat paikallisten
kyläpäälliköiden neuvot ongelman ratkaisemiseksi. Kunhan koulut taas avaavat ovensa, kaikki tytöt
eivät palaa koulunpenkille ja matka tytöstä äidiksi on ollut liian lyhyt.
Joulupaastokeräyksen tuotolla järjestetään erilaisia koulutuksia ja puhutaan asioista niiden oikeilla
nimillä. Keniassa tieto tavoittaa yläkoulun tyttöjen lisäksi papistoa ja äitiliiton naisia Nyerin
hiippakunnassa. Ugandassa puhutaan suoraan uskonnollisille johtajille ja kyläpäälliköille, joilta ihmiset
kysyvät neuvoa.
Valoisaa Kristuksen syntymäjuhlan odotusta toivottavat,

Riina ja Minna

Filantropian toimisto ja työntekijät
Filantropian toimisto sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 4B, Helsinki (Pasila). Postiosoite on
Filantropia ry, PL 236, 00101 Helsinki.

  • Riina Nguyen, toiminnanjohtaja, 044 336 7064, riina.nguyen@ort.fi
  • Minna Rasku, projektipäällikkö, 044 756 7078, minna.rasku@ort.fi
    Filantropian kotisivut löytyvät osoitteesta www.filantropia.fi.
    Filantropian kannatusjäseneksi voivat liittyä myös seurakunnat, järjestöt ja muut
    oikeustoimikelpoiset yhteisöt täyttämällä liittymislomakkeen internetissä tai lähettämällä liittymistä
    koskevan sähköpostin osoitteeseen filantropia@ort.fi. Kannatusjäsenmaksu on 100 euroa.