Kuopion ja Karjalan hiippakunta päivitti koronaohjeensa

Kuopion ja Karjalan hiippakunta päivitti 17.11. Kaikessa toiminnassa noudatetaan Valtioneuvoston ja AVI:n viimeisiä ohjeita. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään tilanteen mukaan.

Papisto kehottaa seurakuntalaisia seuraamaan koronaan liittyviä suosituksia kirkon sivuilla ja tiedotusvälineissä sekä seuraamaan paikallista että alueellista tiedottamista.

Jumalanpalvelukset:

 • Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa on siirrytty toimittamaan palveluksia sisätiloissa turvavälit ja hygienia huomioiden. Seurakunnat tarkentavat osallistumisohjeet paikallisesti ja tilanteita arvioidaan harkintaa käyttäen. Seurakunnat huolehtivat siitä, ettei kokoontumisrajoitusten ja turvavälien mukaista maksimikapasiteettia ylitetä (esim. ennakkoilmoittautumisella).
 • Hiippakunnassa ei suositella, että saman seurakunnan toimessa oleva papisto palvelisi yhdessä samassa jumalanpalveluksessa.
 • Palveluksia voidaan toimittaa seurakuntien kaikissa riittävän suurissa pyhäköissä. Suositeltavaa on, että palveluksiin osallistutaan vain oman seurakunnan ja oman asuinalueen pyhäkössä.
 • Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.
 • Maskien eli kasvosuojainten käyttöä pyhäköissä suositellaan.

Tarjoilut seurakunnan kokoontumisissa:

 • Kirkkokahvit ja kahvitarjoilu kokouksissa ovat mahdollisia buffee-tarjoilutyyppisesti.

Leirit:

 • Saamamme epidemiologisen tilannepäivityksen mukaan Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa on mahdollisuus järjestää yöpymistä sisältävää leiritoimintaa. Leiritoiminnassa noudatetaan AVI:n antamia ohjeita hygieniasta ja turvallisuudesta.

Kerhot ja piirit:

 • Kerho- ja piiritoiminta toteutetaan hygienia ja turvavälit huomioiden riittävän suurissa tiloissa.

Kuorotoiminta:

 • Jumalanpalveluksissa ja toimituksissa laulavat kvartetit.
 • Seurakunnan yhteislaulusta tulee pidättäytyä toistaiseksi.
 • Mikäli kuorolaiset käyttävät yhteistä kyytiä matkoilla, suositellaan maskin käyttöä.

Edelleen voimassa olevat hygianiaohjeet: 

 • Tartuntariskit minimoidaan jumalanpalveluksissa kuten myös kaikessa muussa toiminnassa.
 • Sairaana ei tulla kirkkoon rukoilemaan eikä toimittamaan palvelusta.
 • Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota yskimis- ja aivastamishygieniaan sekä fyysisten kontaktien minimointiin.
 • Pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta.