TT Juha Riikosen kiitospuhe, “Ekumeenisen teon tunnustuksen” vastaanottaessa 29.10.2017

Arvoisa hyvä juhlaväki!

Ilomantsin ortodoksisen pyhän Elian seurakunnan puolesta lausun kunnioittavat kiitokset Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle myöntämästänne ”Ekumeeninen teko 2017” –tunnustuksesta. Ekumeeninen työ perustuu vuorovaikutukselle, joten siinä on aina enemmän kuin yksi osapuoli. Meidän tapauksessamme se toinen osapuoli on Turun Martinseurakunta, jonka kanssa olemme vaalineet ystävyyttä jo 42 vuoden ajan. Se on lyhyt aika siihen verrattuna, että Ilomantsissa eri seurakuntiin kuuluvat ovat tehneet yhteistyötä, eli harrastaneet ekumeniaa, jo satoja vuosia.

Mutta ystävyysseurakuntatoiminta on jotain erityistä. Kun ystävyydestä Turun Martinseurakunnan kanssa aikoinaan päätettiin 1975 Hannu Loiman ja Antti Lehtisen välillä, asia oli varmasti jännittävä, vähän uskaliaskin. Miten ystävyystoiminta mahtaisi onnistua kahden eri tunnustuksen kesken? Miten ympäristö suhtautuisi hankkeeseen?

Vuodet ovat osoittaneet, että silloin solmittu ystävyys on ollut hedelmällistä ja aitoa. Seurakuntamme ovat aina etsineet sitä, mikä meitä yhdistää, eikä sitä mikä meidät mahdollisesti erottaa. Ystävyytemme perustuu avoimelle luottamukselle, yhdessä olemiselle, sekä kiinnostukselle toistemme perinteestä ja historiasta. Siinä ei tarvitse todistella omia uskonkäsityksiä eikä peilata niitä toiseen. Ystävyystoiminta on siis myös rauhantyötä, joka on ollut esimerkkinä muille.

Iljan praasniekoista on tullut Martin seurakuntalaisille säännöllinen pyhiinvaelluskohde. Te turkulaiset ette ole meille vain vuosittaisia praasniekkavieraita, vaan olette meille ilomantsilaisille kuin omaa väkeä tai odotettuja ystäviämme. Vastavierailumme Ilomantsista Turun alueen kulttuurimaisemiin ovat taas meille rajaseudun ihmisille olleet suuria elämyksiä, ja se johtuu siitä, että Turun alue on kulttuurisesti varsin kaukana meistä.

Tästä kaikesta haluamme me ilomantsilaiset sydämellisesti kiittää teitä turkulaisia. Me muistamme teitä jatkuvasti, sillä jokaisessa pyhässä liturgiassa rukoillaan aina myös ystävyysseurakunnan puolesta, samalla tavoin kuin kaikkien hyväntekijöiden ja vastuunkantajien puolesta.

Pyhän Elian seurakunnan kirkkoherra isä Jannis Lampropoulos pyysi minua välittämään suuret kiitokset Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle. Hän olisi mieluusti tullut itse noutamaan tätä Ekumeeninen teko -tunnustusta tähän arvokkaaseen tilaisuuteen. Kävi kuitenkin niin, että hän oli jo lupautunut Valamon luostarissa pidettävään ”Juuret ja monikulttuurisuus” –seminaariin, jossa hän pitää tänään

juhlapuheen. Se kertoo siitä, että seurakuntamme toimii monella inhimillisen elämän osa-alueella. Yksi on maahanmuuttajatyö. Saimme Ilomantsiin syyrialaisia perheitä, joiden sopeuttamisessa Ilomantsin ortodoksinen seurakunta on läsnä.

Monikulttuurisuuden arvostaminen liittyy myös ystävyysseurakuntatoimintaan. Ilomantsin ja Turun välillä on kulttuurieroja johtuen pitkähköstä maantieteellisestä välimatkasta. Sen sijaan henkistä välimatkaa en ole välillämme havainnut.

Kiitokset tästä juhlahetkestä! Monia vuosia Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle, ystävyysseurakuntatoiminnalle ja meille kaikille!

Juha Riikonen
TT, tutkija
Ilomantsin ortodoksinen seurakunta