Katolisen kirkon tervehdys Suomen ortodoksisen kirkon autonomian 100-vuotisjuhlaan 9.9.2023

Teidän Kaikkipyhyytenne Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos, Suomen ortodoksisen kirkon esipaimenet arkkipiispa Leo, metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, piispa Sergei, kunnioitetut veljet ja sisaret Kristuksessa,

Katolisen kirkon edustajana Suomessa minulla on kunnia ja ilo onnitella Suomen ortodoksista kirkkoa sen viettäessä autonomiansa satavuotista taivalta! Maamme itsenäisyyden aikana varsinkin ortodoksinen kirkko on saanut kokea – monien hyvien asioiden ohella – myös koettelemuksia varsinkin sotien ja niiden jälkeisinä vuosina. Kuitenkin kirkon elämä on koettu myös siunaukselliseksi. Yhdeksi syyksi tähän on nähty kirkon autonominen asema. Jos sallitaan vertaus: Suomen ortodoksinen kirkko ja Katolinen kirkko Suomessa ovat samankaltaisia siinä, että ne kokoavat kirkkoihinsa yhteen kaikki maassa asuvat ortodoksit ja katolilaiset suomalaisiksi ja monikansallisiksi yhteisöiksi. Tämä voidaan kokea myös ekumeenisessa mielessä merkittäväksi.

Katolilaisena iloitsen siitä, että Suomen autonominen ortodoksinen kirkko on osa Konstantinopolin patriarkaattia. Onhan patriarkalla jaRooman piispalla niin ystävälliset ja veljelliset molemminpuoliset siteet! 

Olen iloinen myös siitä ekumeenisesta hengellisestä ja käytännöllisestä yhteydestä, joka vallitsee kirkkojemme välillä Suomessa. Tästä kertoo se tosiasia, että jo vuosikymmenien ajan saamme niillä paikkakunnilla, missä ei ole omaa kirkkoa, käyttää pyhän messun viettoon ortodoksista kirkkoa. Myös jotkut katolisten ja ortodoksisten pappien kohtaamiset ja eri aiheisiin liittyvät seminaarit ovat luoneet siltoja kirkkojen välille. Nämä ja monet muut kokemukset ovat antaneet aiheen ajatella, että olemme toisillemme sisarkirkkoja.

Ekumeenisesti on myös huomion arvoista, että viime vuosina katolisessa kirkossa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti halutaan tuoda esiin synodaalisuuden ja synodien merkitystä. Tämä nähdään nykyaikana ennen muuta itäisen kirkon lahjana meille. Kirkko on samanaikaisesti hierarkinen ja synodaalinen. Mm. tämä ja kansainvälinen teologinen dialogi kirkkojen välillä tähtää yhteyteen ja ykseyteen.

Ennen kaikkea meidän on syytä yhtyä Kristuksen hartaaseen toiveeseen ja rukoukseen, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä, niin kuin Pyhä Kolminainen Jumala on yksi.

Toivotan omasta ja kirkkoni puolesta Jumalan runsasta siunausta Suomen ortodoksiselle kirkolle tulevinakin vuosina!

+Teemu Sippo
Helsingin katolisen hiippakunnan emeritus-piispa