Teidän Kaikkipyhyytenne, korkeasti pyhitetyt ja siunatut esipaimenet, kunnia-arvoisat suurlähettiläät ja ulkoministeriömme edustaja, Kristuksessa rakkaat
isät, sisaret ja veljet,

Minulla on ilo ja kunnia toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi maahamme ja kirkkoomme meidän isämme, teidät, Pyhin Uuden Rooman arkkipiispa ja
ekumeeninen patriarkka Bartolomeos sekä teidän korkea-arvoinen seurueenne. Olemme syvästi kiitollisia siitä, että saamme teidät vieraaksemme, sillä edellisestä virallisesta vierailustanne on vierähtänyt jo kymmenen vuotta. Tuolloin juhlimme kirkkomme 90-vuotista autonomiaa.

Teidän läsnäolonne täällä maamme pääkaupungissa – jonne kirkkoni arkkipiispan istuin on näiden vierailujen välisenä aikana siirtynyt – tuo meille iloa ja uskoa ortodoksisuudesta toivon tuojana maailmaan myös tulevaisuudessa.

Teidän Kaikkipyhyytenne persoona ja ympäristönäkemykset ovat olleet laajasti esillä kirkossamme, mutta erityisesti nyt vierailunne valmistelujen yhteydessä. Kirkko olemme me kaikki yhdessä ja yhdessä me myös kannamme teoillamme vastuun huomisesta. Kuten te olette jo pitkään korostanut – ekologinen vastuu alkaa asenteiden ja arvojen kriittisellä tarkastelemisella. Jokainen täytetty lupaus luomakuntaa kunnioittavasta teosta antaa sille lisää aikaa toipua.

Uskallan myös sanoa, että kirkkomme toimintaympäristö on muuttunut näiden kymmenen vuoden aikana. Yksi keskeinen haaste tulevaisuudessa on nuorten globaalisti ja kriittisesti ajattelevien jäseniemme pitäminen kirkon jäseninä. Toinen ajankohtainen tehtäväkenttä on yhä useampien maahanmuuttajien, erityisesti ukrainalaisten, toivottaminen tervetulleiksi seurakuntiemme jäseniksi. Elämme aikaa, joka nostaa monikielisyyden ja -kulttuurisuuden uudelleen kirkkomme identiteetin perustaksi – aivan kuten sata vuotta sitten.
Nämä molemmat tekijät innoittavat meitä rakentamaan yhä kansainvälisemmin orientoitunutta kirkkoa Pyhän ja Suuren Äitikirkkomme yhteydessä. Tämän näyn todeksi elämiseen toivomme teidän tukeanne ja pyhiä esirukouksianne.

Näillä sanoilla haluan toivottaa Teidän Kaikkipyhyytenne tervetulleeksi tälle illalliselle ja kohottaa maljan terveydeksenne. Kiitos.