Liturgiassa kirkkolaulusta vastaavat Uspenskin katedraalikuoro, Oulun katedraalikuoro ja Bysanttilaiset veisaajat -lauluryhmä. 

Patriarkka Bartolomeoksen vierailuun sisältyvissä jumalanpalveluksissa laulaminen jää varmasti monen kirkkolaulajan mieleen aivan erityisenä kokemuksena. Harjoitusten lisäksi juhlaviikonloppuun on valmistauduttu sopimalla toimivasta työnjaosta.

Kaikkein keskeisimmän palveluksen eli Uspenskin katedraalissa sunnuntaina 10.9. toimitettavan patriarkaalisen liturgian lauluosuudet jaetaan kolmen kuoron kesken. Päävastuuta kantavat dir.cant. Varvara Merras-Häyrysen johtama Uspenskin katedraalikuoro ja mm. patriarkan vastaanottolaulut laulava Oulun katedraalikuoro, jota johtaa dir.cant. Juhani Matsi. 

Kolmas kuoro on kanttori Markus Hännisen eri puolilta Suomea kokoama projektikuoro Bysanttilaiset veisaajat.

– Koska patriarkka ei tällä kertaa vieraile Helsingin ortodoksisen seurakunnan alueen ulkopuolella, niin on hienoa, että kirkkomme laulajia saapuu myös muualta Suomesta juhlapaikalle ikään kuin edustamaan alueitaan, toteaa Merras-Häyrynen.

– Bysanttilaisessa lauluryhmässä on laulajia Etelä-Suomen kaupunkien lisäksi ainakin Kokkolasta ja Joensuusta. Päävastuu harjoituttamisesta on ollut minulla ja minä myös johdan kuoroa, jos pappismunkki Damaskinosta tarvitaan alttarissa esimerkiksi tulkkina, kertoo Hänninen. 

Bysanttilaisen kuoron ja patriarkaatin toimittavan papiston kautta kirkkokansa saa melodisen tuulahduksen äitikirkon ikiaikaisesta perinteestä. 

Lauantain (9.9.) kiitosrukoushetkessä laulaa Uspenskin katedraalikuoro sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuorten lauluryhmä.

Muissa patriarkan vierailuohjelman rukoushetkissä (esimerkiksi Kaunisniemen leirikeskuksen kirkossa ja Suomen luontokeskus Haltiassa) laulavat paikalla olevista osallistujista kootut lauluryhmät.