Hallinto

Tavoite- ja toimintasuunnitelma 2022–2026

Joensuun ortodoksisen seurakunnan tavoite- ja toimintasuunnitelma 2022–2026 rakentuu Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman 2021–2025 pohjalle. Se kuvaa, miten Joensuun ortodoksinen seurakunta toteuttaa paikallisesti kirkon suunnitelmaa.

Seurakunnan suuri tavoite on vahvistaa sen toimintamuotojen kautta seurakuntalaisten osallisuutta vuosittaisesta kirkon elämästä. Kirkkovuoden juhlat ja tapahtumat, tarjotessaan konkreettista tekemistä, voivat tuoda kaikenlaiset ihmiset luontevasti yhteen. Samalla, kun ne tarjoavat ideoita tai jopa valmista tekemistä eri toimintamuodoille, vapauttavat ne myös energiaa niiden oman erillisen toiminnan suunnitteluun.

Tästä linkistä pääset lukemaan seurakunnan tavoite- ja toimintasuunnitelmaa 2022–2026 (Tämän sivuston linkki avautuu uudessa välilehdessä.)

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toimi- ja luottamushenkilöt laativat talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman yhteistyönä. Seuraavan vuoden talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta tiedotetaan seurakuntalaisille paikallislehden sekä seurakunnan kotisivujen ym. kanavien kautta.

Kirkkojärjestyksen 114§ mukaan seurakunnanvaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

(Tämän sivuston linkki avautuu uudessa välilehdessä.)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024