Hallinto

Hallinto yleisesti

Joensuun seurakunnan hallinnon perimmäinen tehtävä on luoda henkiset ja aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, pastoraaliselle työlle ja muulle kirkolliselle toiminnalle.

Seurakunnan päätösvaltaa käyttää seurakunnanvaltuusto. Seurakunnan hengellistä elämää edistää ja seurakunnan taloudenhoidosta vastaa seurakunnanneuvosto. Kiinteistöomaisuudesta vastaa kiinteistölautakunta. Alueisesta työstä vastaavat Ilomantsin kappelineuvosto ja Lieksan, Vaara-Karjalan ja Keski-Karjalan aluetoimikunnat. Seurakunnan toimintaa tukevat diakonia- ja nuorisotyötoimikunnan. Kiinteistölautakunta, kappelineuvosto, aluetoimikunta sekä diakonia- ja nuorisotyötoimikunnat toimivat seurakunnaneuvoston alaisuudessa.

TAVOITE- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022–2026

HALLINTO
”Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi”

Joensuun ortodoksisen seurakunnan hallinnon ja päätöksenteon perimmäinen tehtävä on luoda henkiset, taloudelliset ja muut aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, pastoraaliselle työlle, diakoniatyölle, lapsi- ja nuorisotyölle sekä muulle kirkolliselle toiminnalle.

Seurakunnan toimintakulttuurin tulee olla keskustelevaa ja avointa. Hyvin hoidetussa hallinnossa seurakunnan luottamushenkilöillä on kokonaiskuva seurakunnallisesta toiminnasta, seurakunnan taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta sekä väestörakenteesta ja -kehityksestä.

Hyvässä ja avoimessa keskustelukulttuurissa työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset voivat vapaasti esittää näkemyksiään seurakuntatyöstä. Parhaimmillaan avoimuus antaa tilaa kaikkien kokemuksille ja asiantuntemukselle, joiden pohjalta päätöksenteko on harkittua ja laajakatseista.

Seurakunnalle valmistui kiinteistöstrategia maaliskuussa 2022. Hallinnon tehtävä on huolehtia, että seurakunnan eri alueilla on riittävät ja toimivat tilat paikallista yhteisöä varten. Seurakunnan talous ei kestä laskennallista kiinteistövelkaa, siksi hallinnossa on tehtävä ratkaisuja kiinteistöomaisuuden suhteen.

Huolellisesti harkittu kiinteistöjen hallinta antaa mahdollisuuden kohdentaa resursseja seurakunnan toiminnan tarpeisiin. Kiinteistöjen hallinta ei saa johtaa toiminnan vähenemiseen.

Tavoitteet ja toteuttamistavat

 • Hallinnon avoimuutta lisätään
  o julkaisemalla seurakunnan tapahtumat ja päätökset avoimesti ja laajasti
  o julkaisemalla seurakunnanvaltuuston ja -neuvoston asialistat ennen kokousta
  o tuomalla esille esityslistoissa ja pöytäkirjoissa käsiteltävien asioiden koko käsittelyprosessi.
 • Taloudellisesti kestävää kiinteistöomaisuuden hallintaa edistetään
  o noudattamalla ja toteuttamalla hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa
  o sopeuttamalla tilat jäsenmäärän suhteen talouden rajoissa kulttuuriperintö huomioiden
  o käyttämällä säästyvät resurssit olemassa olevien pyhäkköjen kunnossapitoon ja toiminnan kehittämiseen.
 • Kestävää taloudenhoitoa rakennetaan
  o raportoimalla talousarvion tunnusluvut seurakunnanneuvostolle ja valtuustolle neljännesvuosittain
  o noudattamalla sijoitusohjetta ja seuraamalla sijoitusten tilaa
  o noudattamalla talousohjesääntöä
  o seuraamalla jäsenmäärän kehitystä ja laatimalla sen pohjalta kestäviä ennusteita
  o huomioimalla päätöksenteossa kestävät arvot.
 • Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan
  o varaamalla resursseja kouluttamiseen
  o tarjoamalla tukea ja ohjausta
  o kehittämällä oman työn suunnittelua ja hallintaa työyhteisössä.