Kuopion ja Karjalan hiippakunta päivitti toimintaohjeet

Kuopion ja Karjalan hiippakunta päivitti 21. lokakuuta pidetyssä kirkkoherrojen kokouksessa toimintaohjeet, joita noudatetaan tästä päivästä alkaen. Kaikessa toiminnassa noudatetaan Valtioneuvoston ja AVI:n viimeisiä ohjeita. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään tilanteen mukaan. Kirkon työntekijöitä ja seurakuntalaisia kehotetaan seuraamaan paikallista ja alueellista koronaepidemiaan liittyvää tiedottamista netissä ja tiedotusvälineissä.
Jumalanpalvelukset:
-Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa on siirrytty toimittamaan palveluksia sisätiloissa turvavälit ja hygienia huomioiden. Seurakunnat tarkentavat osallistumisohjeet paikallisesti ja tilanteita arvioidaan harkintaa käyttäen. Seurakunnat huolehtivat siitä, ettei kokoontumisrajoitusten ja turvavälien mukaista maksimikapasiteettia ylitetä (esim. ennakkoilmoittautumisella).
-Hiippakunnassa ei suositella, että saman seurakunnan toimessa oleva papisto palvelisi yhdessä samassa jumalanpalveluksessa.
-Palveluksia voidaan toimittaa seurakuntien kaikissa riittävän suurissa pyhäköissä. Suositeltavaa on, että palveluksiin osallistutaan vain oman seurakunnan ja oman asuinalueen pyhäkössä.
-Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.       
-Maskien eli kasvosuojainten käyttöä pyhäköissä suositellaan voimakkaasti.                                          
Tarjoilut seurakunnan kokoontumisissa:
-Kirkkokahvit ja kahvitarjoilu kokouksissa ovat mahdollisia buffee-tarjoilutyyppisesti.
Leirit:
-Saamamme epidemiologisen tilannepäivityksen mukaan Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa on mahdollisuus järjestää yöpymistä sisältävää leiritoimintaa. Leiritoiminnassa noudatetaan AVI:n antamia ohjeita hygieniasta ja turvallisuudesta.
Kerhot ja piirit:
-Kerho- ja piiritoiminta toteutetaan hygienia ja turvavälit huomioiden riittävän suurissa tiloissa.
Kuorotoiminta:
-Jumalanpalveluksissa ja toimituksissa laulavat kvartetit.
-Seurakunnan yhteislaulusta tulee pidättäytyä toistaiseksi.
-Mikäli kuorolaiset käyttävät yhteistä kyytiä matkoilla, suositellaan maskin käyttöä.
Työnteko seurakunnissa:
-Työntekijöiden kokoukset suositellaan toteutettavaksi turvavälit huomioiden tai etänä.
-Hallinnon kokoukset toteutetaan Valtioneuvoston ja AVI:n ohjeita noudattaen.
-Etätyöstä on palattu 1.8. alkaen vaiheittain kansliatyöhön. Etätyön tekeminen on kuitenkin mahdollista siihen soveltuvissa työtehtävissä esimiehen antaman ohjeen mukaan.
-Työmatkat voidaan tehdä työpareittain.
-Työntekijöille suositellaan influenssarokotteen ottamista
-Flunssaoireisena ei saa tulla töihin eikä osallistua seurakunnan toimintaan!              
Edelleen voimassa olevat hygieniaohjeet:
-Tartuntariskit minimoidaan jumalanpalveluksissa kuten myös kaikessa muussa toiminnassa.
-Sairaana ei saa tulla kirkkoon rukoilemaan eikä toimittamaan palvelusta, eikä osallistua mihinkään seurakunnan toimintaan.
-Seurakuntalaisia pyydetään pidättäytymään osallistumisesta kaikkeen seurakunnan toimintaan kahden viikon ajalla ulkomaan matkan jälkeen.
-Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota yskimis- ja aivastamishygieniaan sekä fyysisten
kontaktien minimointiin.
-Pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä
ikonien, ristin tai papin käden suutelusta.