Nikolai Marschan muistelee Pyhittäjä Johannes Valamolaista