Το Πάσχα του Κυρίου - Γιορτή χαράς, ειρήνης και Αναστάσεως

Το λαμπρό μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου είναι παρόν στις ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθ’ όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους, αφού κάθε Κυριακή είναι ένα μικρό Πάσχα. Η Ημέρα της Αναστάσεως είναι η γιορτή της νίκης του Χριστού, την οποία μας υπενθυμίζουν οι λέξεις του κοντακίου που ενισχύουν την πίστη μας: «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν».
Το μήνυμα της γιορτής της νίκης του Σωτήρος δεν περιορίζεται μόνο στις Κυριακές και στην περίοδο του Πάσχα, αλλά μεταφέρεται καθημερινά σε όλο τον χρόνο. Υπό αυτή την έννοια η προτροπή του Αναστάντα Κυρίου στις μυρχαφόρους γυναίκες «χαίρετε!» έχει όλους μας ως αποδέκτες. Το Πάσχα του Κυρίου, η Ανάσταση του Χριστού, είναι η νίκη της ζωής και της Θείας Αγάπης. Να χαιρόμαστε λοιπόν με τον τρόπο μυρχαφόρων για αυτό το μήνυμα, που μας δίνει παρηγοριά και χαλυβδώνει την πίστη μας.
Το Πασχαλινό κοντάκιο μας εξιστορεί και για την ειρήνη, την οποία - θανάτω θάνατον πατήσας ο Χριστός, ο Θεός, χάρισε στους Αγίους Αποστόλους και μέσω αυτών και σε εμάς, οι οποίοι εορτάζουμε τη μεγάλη γιορτή της Αναστάσεως του Σωτήρος. Αυτή η Ειρήνη στην οποία  αναφέρεται η Εκκλησιαστική ψαλμωδία, είναι η πίστη και βεβαιότητα, ότι ο Ιησούς ζει και Αυτός είναι Κύριος και Βασιλεύς της ζωής μας, αυτός ο οποίος είναι ο νικητής του θανάτου και του Κακού. Αυτός ο Σωτήρας μας έχει πει: «Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω, δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος”(Ιωάνν. 14:27). Η τήρηση του θελήματος του Σωτήρος μας προσφέρει την εσωτερική ειρήνη και φέρνει ηρεμία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.
Με το θάνατό Του, τις δυνάμεις του Άδη πατήσας, ο Χριστός ο Θεός φέρνει την ανάσταση σε όλους τους πεσόντες. Αυτός σημαίνει την καινούργια αρχή και τη θεία υποστήριξη στους πλανημένους από αμαρτία ανθρώπους. Ο νικητής του θανάτου λέει σε αυτούς: Χαίρετε!
Εύχομαι σε όλους σας τη χαρά της εορτής της Αναστάσεως του Σωτήρος και την ειρήνη, που αυτή φέρνει.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού και πολλής της εν Χριστώ Αναστάντι αγάπης,

Ο Αρσένιος - Μητροπολίτης Κούοπιο και Καρελίας