Skeemaigumeni Johannes liitetään pyhien joukkoon

Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi päätti 29. marraskuuta pitämässään kokouksessa liittää Suomen autonomisen kirkon piispainkokouksen esityksestä skeemaigumeni Johanneksen pyhien joukkoon. Pyhien joukkoon liittämisen jumalanpalvelukset toimitetaan Kristuksen kirkastumisen luostarissa Uudessa Valamossa 31. toukokuuta ja 1.6. Jumalanpalvelusten tarkat aloitusajat ilmoitetaan sekä Kuopion ja Karjalan hiippakunnan että kirkon internetsivuilla lähempänä juhlan ajankohtaa.