NUNNA KSENIA IGUMENIAKSI

KP. Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni siunasi Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarissa 22. lokakuuta toimittamassaan liturgiassa luostarin johtajaksi viikko takaperin valitun nunna Ksenian igumenian arvoon. Jumalanpalveluksen päätteeksi esipaimen Arseni antoi äiti Ksenialle igumenian sauvan ja piti seuraavan puheen ja:
Kunnioitettu äiti igumenia Ksenia

Tänään me tänne Palokin Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostariin kokoontuneet saamme jakaa kanssasi ehkäpä yhden elämäsi merkittävimmistä päivistä. Päivä on varmasti sinulle sekä iloa että myös pelkoa herättävä, sillä edessäsi on paljon uusia, mahdollisesti vaikeitakin, mutta varmasti entistä vastuullisempia tehtäviä.  

Asemasi Lintulan sisarten joukossa muuttui viikko takaperin suoritetussa vaalissa. Et ole enää toisen antamien käskyjen täyttäjä, vaan itse käskyjen tai paremminkin pyyntöjen esittäjä. Igumenia on luostarin ulkopuolisten silmissä johtaja, mutta sisariston näkökulmasta hän on luostariperheen äiti, joka huolehtii sisarten hengellisestä ja aineellisesta hyvinvoinnista omaa aikaansa säästämättä. Igumenia opastaa esimerkillään ja sanoillaan sisaria kilvoittelemaan oikein ja järkevästi ohjaten heitä sielun pelastukseen. Se onkin keskeisin ja varmasti myös vaikein tehtäväsi johtajana.

Lintulan luostarin säännöissä sanotaan, että igumenia tutkiskelee jatkuvasti tehtävänsä vastuuta ja vakavuutta. Säännöt siis muistuttavat, että valtaan liittyy vääjäämättä myös vastuu. Johtajana sinun ei sovi unohtaa, että joudut tuomiopäivänä tekemään tiliä Jumalalle tästä sisaristosta, jonka Jumala on uskonut johdettavaksesi. Sinun ei kuitenkaan tule menettää rohkeuttasi, eikä myöskään masentua vastoinkäymisistä, vaan suorittaa työsi ja velvollisuutesi ymmärtäväisesti ja iloiten – aina Jumalan ja Jumalansynnyttäjän apuun luottaen. Igumeniana sinun tulee pyrkiä olemaan kaikessa esimerkkinä sisarille. Kuten jo sanoin, tärkein tehtäväsi on heidän ohjaamisensa luostarikilvoituksen tiellä kohti pelastuksen satamaa, eli sinun tulee kasvattaa sisaria hengellisesti, jotta he oppisivat turvautumaan Herraan, kiiruhtaisivat iloiten Herran temppeliin ja löytäisivät rukouksesta rauhan ja lohdutuksen sielulleen.
Näiden ylevien vaatimusten lisäksi säännöissä sanotaan, että igumenia ei koskaan aseta aineellisia asioita hengellisten edelle. Vaikka luostarin johtajan on taloudenhoitajan ja johtokunnan keralla kannettava huolta ja vastuuta luostarin taloudesta, niin igumenian on tarpeen myös tehdä työtä oman pyhityksensä hyväksi. Sinun on sen tähden kaiken vastuun ja töitten lomaan varattava aikaa tutkiskella Raamattua ja kirkkoisien kirjoituksia.
Valtaa käyttäessäsi sinun on ennen muuta osoitettava rakkautta ja tasapuolisuutta kaikkia sisaria kohtaan. Sinun ei tule, hyvin asiaa harkittuasi, myöskään epäröidä huomauttaa tai nuhdella ja jopa langettaa rangaistusta tilanteissa, joissa neuvot ja esimerkki eivät ole johtaneet tulokseen. Raamatussa puhutaan tässä mielessä sekä vitsasta että sauvasta, jotka vaativat käyttäjältään syvää harkintaa, mutta rakkauden hengessä käytettyinä johtavat ihmisen kaitselmuksen huomaan.
Kaikessa tulevassa työssäsi tämän pyhän luostarin hyväksi muista Herran sanat: ”Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija” (Mt. 23:11).
Nyt ojentamani igumenian sauva muistuttaa sinua jatkossa siitä, ettei sinun tule luottaa omaan voimaasi vaan Jumalan apuun. Ota nyt tämä sauva ja siihen tukeutuen hallitse sinulle uskottua laumaasi, jotta tuomiopäivänä voit antaa siitä hyvän sanan Jumalallemme. AKSIA!