SATA VUOTTA METROPOLIITTA JOHANNEKSEN SYNTYMÄSTÄ

Palokin Lintulassa järjestettiin 19. elokuuta Kuopion ja Karjalan hiippakunnan ja Pyhän Kolminaisuuden luostarin yhteistyönä Nikean metropoliitta Johanneksen muistoseminaari. Oppineen, lahjakkaan ja ahkeran esipaimenen syntymästä tuli 16. elokuuta kuluneeksi sata vuotta. Esipaimen Johanneksen elämäntyötä valottavaan seminaariin, johon osallistui yli neljäkymmentä henkeä, Oulun metropoliitta Elia välitti tervehdyksensä.
 
Seminaarin aluksi juontajana toiminut Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni kertoi Johanneksen keskeiset elämänvaiheet. Vuonna 1967 Patmoksella munkiksi vihitty Johannes (Wilho Rinne) valittiin Helsingin hiippakunnan apulaispiispaksi Lapin piispan nimellä vuonna 1969 ja piispa Aleksanterin kuoltua Helsingin piispaksi. Vuonna 1971 piispa Johannes väitteli teologian tohtoriksi Thessalonikin yliopistossa aiheenaan ykseyden ja yhdenmukaisuuden suhde kirkossa ekumeenisten synodien valossa. Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispana hän toimi vuodet 1987–2001. Eläkkeelle siirryttyään Johannes sai Nikean metropoliitan arvon Ekumeeniselta patriarkaatilta ja osallistui ensimmäisenä suomalaisena piispana Konstantinopolin patriarkaatin Pyhän Synodin työskentelyyn.
 
Ylidiakoni Jyrki Härkönen kertoi alustuksessaan metropoliitta Johanneksen kanonisesta maailmankuvasta. Metropoliitta Panteleimon puhui Johannesta hengellisenä kaitsijana niin hiippakuntansa papistolle kuin myös hengellistä ohjausta kaivanneille maallikoille. Rovasti Heikki Huttunen valotti kuulijoille arkkipiispa Johanneksen työpanosta Viron kirkon autonomian palauttamisessa ja toiminnan alkuun saattamisessa vuosina 1996–1999. Rovasti Veijo Koivula muisteli Nikean metropoliitta Johannesta ekumeenisena ystävänään. Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin tervehdyksen seminaariin toi Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta Kleopas. Seminaarin päätteeksi laulettiin ainamuistettavalle esipaimen Johannekselle iankaikkinen muisto.

Valokuvat: Kaj Appelberg ja Tarja Lanu