Ilomantsin kuoro Virossa

             Ilomantsin kuoro Virossa

Joensuun piispa Arseni osallistui 5.–9.7.2018 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kuoron tekemään Kaakkois-Viron matkaan. Perjantaina 6.7. piispa Arseni toimitti vigilian Miiksen pyhän Herran Edelläkävijän ja Kastaja Johanneksen kirkossa pastorien Peeter Uibon ja Ioannis Lampropouloksen avustamana. Temppelin juhlapäivän liturgian johti KP. Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanos kanssapalvelijoinaan Joensuun piispa Arseni ja Hristopoleoksen piispa Makarios.
Liturgian jälkeen allekirjoitettiin ystävyysseurakuntatyösopimus Miiksen ja Ilomantsin ortodoksisten seurakuntien välillä. Seurakuntien puolesta sopimuksen allekirjoittivat kirkkoherrat Ioannis Lampropoulos ja Peeter Uibo. Sopimuksen vahvistivat Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanos ja Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitan tehtävien hoitaja, Joensuun piispa Arseni.
Noin 800 kilometrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevia seurakuntia yhdistävät muiden muassa sijainti valtakunnanrajan läheisyydessä, samankaltaiset sosioekonomiset ongelmat ja erityisesti vahva paikallisidentiteetti. Ystävyysseurakuntatyön tavoitteena on tutustua syvällisemmin sisarkirkon elämään ja käytänteisiin. Se avaa myös uusia näkökulmia omaan perinteeseen, antaa tuoreita ideoita molempien seurakuntien toiminnan kehittämiseen ja vahvistaa sekä suomalaisten että virolaisten ortodoksista identiteettiä.

Ystävyysseurakuntatyö on ennen kaikkea hengellistä yhteyttä ja esirukousta. Käytännössä se voi toteutua esimerkiksi diakonia-, aikuis-, lapsi-, nuoriso- tai musiikkityössä. Siihen voi kuulua myös yhteisiä leirejä ja seminaareja, vastavuoroisia työntekijävierailuja, työntekijävaihtoa sekä taloudellista tai muuta aineellista tukea. Yhden tärkeän osan ystävyysseurakuntatoiminnasta muodostavat tietysti vastavuoroiset seurakuntavierailut.

Sunnuntaina 8. heinäkuuta piispa Arseni johti liturgiapalveluksen Värskan pyhän Georgios Voittajan kirkossa kanssapalvelijoinaan kirkkoherrat Andreas Pölt ja Ioannis Lampropoulos.

Kuvat: Tahvanainen Raija